II. internacionalni i interdisciplinarni Kongres geštalt psihoterapeuta održati će se u Beogradu u razdoblju od 15. do 18. rujna 2017.godine.

Molimo zainteresirane da se online registriraju na slijedećem linku:
http://kongres.sugp.rs/en/registration/

 

 

Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Psihika d.o.o., certificiran 2014. godine od strane Europskog interdisciplinarnog udruženja za terapiju s djecom i mladima (EIATCYP), a u suradnji sa GPTIM Malta i Institutom D.O.M. iz Zagreba 2017.  započinje edukaciju iz DJEČJE I ADOLESCENTNE PSIHOTERAPIJE u Zadru!

Edukacija traje 2 godine, a po završenoj edukaciji i polaganju ispita kandidati dobivaju europsku licencu za osposobljenost za dječjeg i adolescentnog psihoterapeuta, odnosno savjetodavca.

Program osposobljava kandidate za stjecanje profesionalnih i akademskih iskustava s posebnim naglaskom na kliničke vještine, profesionalne kompetencije, osobni razvoj, uz zadovoljavanje kriterija dobre kliničke prakse koja osigurava visok stupanj edukacije, kao i istraživanja.

Provodi se:

  • Dvogodišnja (18-24 mjeseci) edukacija za kandidate koji imaju završenu psihoterapiju s europskom licencom ili drugi ekvivalent istome.

Uvjeti upisa

  • Završen fakultet društveno humanističkih znanosti
  • Intervju s voditeljima edukacije
  • Diploma nekog psihoterapijskog pravca s europskim priznanjem ili ekvivalent

Cijena edukacije:

Iznos godine je okvirno 10 000 kn.  Moguće plaćanje modula svakog zasebno.

Mjesto održavanja:

Zadar.

Molimo zainteresirane da se prijave putem obrasca za prijavu koji se nalazi ovdje: PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE U EDUKACIJI .

Popunjeni obrazac za prijavu treba poslati na mail: psihika.d.o.o@zd.t-com.hr.

 

Obavještavamo vas da je u Rijeci otvorena nova grupa iz geštalt psihoterapije po programu Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta, u koju se još uvijek možete uključiti.

Upite slati na: psihika.d.o.o@zd.t-com.hr

Gestalt terapija je iskustvena terapija koja kroz svjesnost potiče rast i razvoj ličnosti. Začetnik Geštalt terapije je Fritz Perls.

Danas je geštalt terapija razvijena u cijelom svijetu a primjenjuje se u individualnoj terapiji, grupnoj terapiji i u različitim kontekstima kao npr. organizacijskim, kliničkim, edukacijskim i sl.

Edukacija iz geštalt terapije u Hrvatskoj se provodi prema certificiranom programu Malteške škole, i to u Zadru, Rijeci, Splitu, Puli, Dubrovniku i Osijeku.

Psihika d.o.o. je od 2011. godine pridruženi član Europske asocijacije za geštalt terapiju (EAGT). Psihika d.o.o. je trenutno u pred postupku akreditacije za punopravnog člana EAGT-a.

ISO
Kontakt
Psihika d.o.o. Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Email: psihikad.o.o@zd.t-com.hr Tel, fax: (023) 241 467