Kontinuirana edukacija i ECP

Kontinuirana edukacija ; diplomirani terapeuti koji imaju EAGT i ECP certifikat

Kontinuirana edukacija:
Oni terapeuti koji imaju ECP i EAGT certifikat  moraju obnavljati svoj certifikat svakih 5 godina. Tijekom tih 5 godina terapeut mora sudjelovati u kontinuiranoj edukaciji u trajanju od najmanje 250 sati i to prema slijedećem:

 1.  
  1. 50 sati supervizije
  2. 100 sati sudjelovanja na kongresima, seminarima, tečajevima, radionicama
  3. 100  sati intervizije, sudjelovanja u grupama s kolegama glede vlastitog terapijskog posla ili podučavanja geštalt terapije, pisanja na temu geštalt terapije, znanstveni radovi.

O svim gore navedenim aktivnostima potrebno je imati valjane pisane potvrde.

 1.  
  1. 50 sati supervizije

 

  Trener Modalitet Godina Broj sati
1.        
2.        
3.        
4.        
 1.  
  1. 100 sati sudjelovanja na kongresima, seminarima, tečajevima, radionicama

 

  Trener Tema Godina Broj sati
1.        
2.        
3.        
4.        
 1.  
  1. 100  sati intervizije, sudjelovanja u grupama s kolegama glede vlastitog terapijskog posla ili podučavanja geštalt terapije, pisanja na temu geštalt terapije, znanstveni radovi.
  Opis Godina Broj sati
1.      
2.      
3.      
4.      

Potvrđujem da sam pohađao kontinuiranu edukaciju iz geštalt terapije prema standardima koji odgovaraju standardima Psihike. Slažem se s etičkim kodeksom Psihike. Trenutačno se protiv mene ne vodi nikakav žalbeni postupak.

Popis:

Datum:                                                                                                              Mjesto: