Teorija i metodologija

TEORIJA I METODOLOGIJA

Psihika se odredila raditi prema programu GPTIM-a koji slijedi EAGT i GPTI London program. Učenje različitih tema je podijeljeno kroz 4 godine i predaje se edukantima od strane različitih predavača i trenera kroz predavanja, eksperimente i vježbe. Edukanti imaju na uvid listu za čitanje, koja uključuje opću geštalt literaturu i literaturu potrebnu za osnovne teme programa.

GLAVNI TEMELJI GESTALT PSIHOTERAPIJE

 • Pregled psihoterapija
 • Psihoanaliza
 • Analitička terapija
 • Individualna terapija
 • Egzistencijalna psihoterapija
 • Konstruktivistička psihoterapija
 • Pregled filozofskih osnova
 • Njemačka filozofija
 • Egzistencijalna filozofija
 • Fenomenologija
 • Holizam
 • Zen i Tao

 

 • Pregled psiholoških osnova
 • Gestalt psihologija
 • Psihologija ličnosti
 • Pregled razvoja putovanja gestalt psihoterapije
 • Gestalt psihoterapija od Pearla do danas

 

TEORIJA GESTALT PSIHOTERAPIJE

 • Organizam/ polje okolina
 • Organizmična samoregulacija ( Goldstein )
 • Teorija polja
 • Utjecaj teorije polja K. Lewina
 • Polje kao proces u gestalt psihoterapiji
 • Terapeutsko polje
 • Figura/ pozadina
 • Svjesnost
 • Senzorno funkcioniranje u gestalt psihoterapiji
 • Ovdje i sada, prisutstvo u gestalt psihoterapiji
 • Kontakt
 • Kontakt granice- iskustvo između organizma i okoline
 • Kontakt funkcije
 • Sustav potpore
 • Iskustvo kontakt/povlačenja
 • Dimenzije vremena u iskustvu kontakta( pr. škola Cleveland, Clarksonovo viđenje)

 

 • Prekidi ciklusa kontakta
 • Konfluencija
 • Deflekcija
 • Introjekcija
 • Projekcija
 • Retrofleksija
 • Egotizam

 

 • Teorija Selfa
 • Self u gestalt psihoterapiji
 • Self kao proces, funkcija i granični događaj
 • Tri funkcije selfa
 • ID funkcija
 • EGO funkcija
 • Funkcija ličnosti
 • Smetnje u funkcioniranju ID-a i funkcije ličnosti i gubitak EGO funkcije
 • Polarnosti ( Top Dog/ Underdog iskustvo )
 • Nezavršeni poslovi

 

 • Teorija psihoterapije
 • Terapeutski cilj kao preferenca ( No should )
 • Kako se obavlja terapija
 • Ja – ti odnos
 • Svjesnost što i kako
 • Ovdje i sada
 • Dijalog
 • Proces psihoterapije
 • Tehnike strpljivog fokusiranja: ostati sa, oponašanje, pretjerivanje, vođene fantazije, tehnike tijela
 • Mehanizmi psihoterapije
 • Stari deficit kao nova snaga
 • Frustracija/ podrška
 • Potpora terapeuta kao specifična terapeutska intervencija u ciklusu kontakta
 • Paradoksalna teorija promjene

LJUDSKI ORGANIZAM I OKOLINA

 • Teorije i paradigme ličnosti
 • ( osnovni koncept koji definiraju ličnost, kako ličnost djeluje, kako se ličnost pojavljuje, kako vidimo ličnost,  znati o njoj, čak je i mjeriti)
 • Teorije razvoja djece
 • Teorije objektnih odnosa ( R. Spitz, M. Klein, M. Mahler…)
 • Teorije privrženosti ( Bolby, Zazo…)
 • Društveno učenje ( Bandura )
 • Zatvoreni self u adolescenciji
 • Preobrazba u srednjim godinama
 • Transformacija u srednjim godinama
 • Umiranje i smrt
 • Proces odvajanja, žalovanja i oplakivanja
 • Psihoterapija i duhovnost
 • Društvene osnove psihoterapije
 • Seksualnost i psihoterapiji
 • Dogma roda, identiteta i društvenih uloga
 • Politička psiha: što je psihičko u politici i kako psiha postaje ispolitizirana

METODOLOGIJA GESTALT PSIHOTERAPIJE

 • Prijelaz od ideje do intervencije
 • ( od promatranja do dijagnoze, mišljenjem, kontinuiteta iskustva do samostalnog funkcioniranja i zdravog organizma)
 • Ja- ti odnos, dijalog, autentični odnosi
 • Eksperiment
 • Rad tijela
 • Rad snova
 • Mašta
 • Vježbe
 • Kreativni rad
 • Teorija promjene
 • Paradoksalna teorija promjene
 • Samo- regulacija organizma u organizmu polja okoline
 • Principi teorije polja i teorije promjene
 • Svjesnost i teorija promjene
 • Promjena i značenje: figura pozadine
 • Važnost ovdje i sada
 • Zapreke ka zdravoj promjeni
 • Promjena u psihoterapiji
 • Mišljenje u  procesu polja ; promjene u terapeutskoj praksi
 • Fenomenologija i svjesnost

DIJAGNOZA

 • Gestalt pristup dijagnozi i procjeni
 • Klijent u polju ( nedovršeni poslovi, polarnosti, sustav podrške: tijelo, kognicija, interpersonalno, paradoksalna teorija promjene, teorija selfa: id, ego, funkcije ličnosti, obrambeni mehanizmi: konfluencija, introjekcija, projekcija, retrofleksija; kontaktne funkcije: diranje, kretanje i gledanje; kontakt ciklus: formacija figure, naličje/ pozadina, svjesnost, granice).
 • Klijent u odnosu sa terapeutom i značajnim drugima ?
 • Klijentova prošlost ( osobna, obiteljska, socijalna, medicinska)
 • Psihijatrijska procjena DSM- IV ili ICD 10
 • Osna klasifikacija ( simptom i sindrom, razvojni poremećaji ličnosti, psihičke bolesti i stres/ psihosocijalni poremećaji, globalno funkcioniranje)
 • Komunikacija između gestalt procijene i DSM –IV
 • Osnovni pregled- kako koristimo gestalt dijagnoze na DSM-Iv
 • Bizarne ili ekscentrične ličnosti
 • Dramatične, emocionalne, eratične ličnosti
 • Strašljive i anksiozne ličnosti
 • Kontroverze dijagnoza/ procjena: kategorijski ili dimenzionalni pristup
 • Neki etnički problemi
 • Razborit/ nerazborit
 • Što zdravlje stvarno znači
 • Postmoderni problemi u dijagnozi

RAZLIČITI KLINIČKI PRISTUPI

 • Teorije psihopatologije- pregled
 • Neuroze
 • Poremećaji ličnosti
 • Psihoze
 • Gestalt psihoterapijsko razumijevanje neuroze
 • Perlsov pristup
 • Razvojni pogled psihopatologije
 • Rana traumatizacija
 • Stres i „koping“- perspektiva gestalt psihoterapije
 • Self i simptom
 • Ludi dio u umu zdravog čovjeka- značenje ludila kad ono nije patološko
 • Diferencijalne dijagnoze
 • Prema DSM-Iv ili ICD 10
 • Gestalt pristup

PRIMJENA GESTALT PSIHOTERAPIJE

 • Gestalt pristup psihoterapiji- individualna psihoterapija
 • Klijent u kontekstu, procjena, terapijski proces, uloga terapeuta, uzajamna odgovornost
 • Pristup gestalt psihoterapije- terapija za parove- Zinkerovo stajalište
 • Par kao ( sustav ) organizam u polju
 • Ljepota para
 • Proces gestalt psihoterapije sa parovima
 • Pristup gestalt psihoterapije- grupna psihoterapija
 • Obitelj kao ( sustav ) organizam u polju
 • Individua u grupi
 • Grupni procesi
 • rad sa individualcima u grupi
 • rad sa grupom kao s cijelinom
 • Grupna gestalt psihoterapija kao siguran put za razvoj i oporavak
 • Pristup gestalt psihoterapije- obiteljska psihoterapija
 • Obitelj kao ( sustav ) organizam u polju
 • Član obitelji u obitelji
 • Proces gestalt psihoterapije sa obitelji
 • rad sa individualnim članovima u obitelji
 • rad sa cijelom obitelji
 • Pristup gestalt psihoterapije ovisnosti
 • Gestalt psihoterapija u psihosomatskom području
 • Pristup gestalt psihoterapije svim životnim razdobljima
 • Gestalt pristup djeci
 • Gestalt pristup adolescentima
 • Gestalt pristup ljudima srednje dobi
 • Gestalt pristup starima
 • Pristup gestalt psihoterapije žrtvama
 • Gestalt pristup žrtvama obiteljskog nasilja
 • Gestalt pristup žrtvama seksualnog zlostavljanja
 • Gestalt pristup žrtvama rata
 • Gestalt pristup žrtvama trgovanja ljudima
 • Pristup gestalt psihoterapije organizacijama
 • Pristup gestalt psihoterapije obrazovanju

TERAPIJSKI ODNOS

 • Kontakt klijent/terapeut
 • Etički problemi
 • Proces mišljenja u polju i promjena u terapeutskoj praksi
 • Fenomenologija i svjesnost
 • Psihoterapeutski odnos
 • Transfer
 • Kontratransfer
 • Dijalog- egzistencijalni dijalog
 • Inkluzija,  potvrđivanje, prisutnost
 • Pozitivne i negativne interakcije u psihoterapiji- dobit i prekidi dijaloškog odnosa
 • Članovi obitelji u obitelji, latrogena indukcija srama
 • Odnos sa bivšim klijentima
 • Etički problemi….
 • Formalno i fizičko okruženje
 • Sastanci, uredsko okruženje, naplaćivanje

ETIKA

 • Etički problemi u psihoterapiji
 • Etički kodeks u psihoterapiji

RAZLIČITI PSIHOTERAPEUTSKI PRISTUPI

 • Jungovska analiza
 • Konstruktivistička psihoterapija
 • Obiteljske konstelacije
 • Obiteljske sistematske terapije
 • Psihodrama
 • Glazbena terapija

POSTMODERNI PROBLEMI U PSIHOTERAPIJI

 • Monoteistička ili politeistička psihoterapija
 • Hermeneutički problemi u psihoterapiji
 • Problem moći u pomagačkim profesijama, odgovornost za znanja, norme i devijacije
 • Dekonstruktivna psihoterapija

ISTRAŽIVANJA U PSIHOTERAPIJI