O NAMA

Psihika d.o.o. centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje osnovana je 31. listopada 2007. godine.

Psihika organizira edukaciju za geštalt terapeute i nudi psihoterapijske i savjetodavne usluge.

Direktor Psihike je Margareta Mesić, psiholog, geštalt terapeut, supervizor.

Edukacija prve grupe za geštalt terapeute u Zadru počela je  u ožujku 2004. godine  u suradnji s GPTIM „Gestalt psychotherapy training institute Malta“ i Geštalt studiom Beograd, a uz podršku Društva psihologa Zadar i Hrvatskog psihološkog društva.. Tako je edukacija već te prve grupe bila organizirana prema programu malteškog instituta koji je 2005. godine dobio službeno priznanje od Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Na taj način omogućeno je svima koji se nalaze u ovoj edukaciji članstvo u Europskoj asocijaciji za geštalt terapeute ( EAGT) i apliciranje za Europski certifikat psihoterapeuta (ECP).

Razvoju naše „škole“ posebno su doprinjeli: Lidija Pecotić, Marija Stefanović, Ema Stoimenova, Kenneth Evans, Veronika Reljac i drugi nama dragi kolege i prijatelji, kao i svi edukanti koji su svojim sudjelovanjem u edukaciji podržavali vjeru u geštalt terapiju i u ljude.

Prva grupa iz geštalt edukacije položila je završni ispit za geštalt terapeuta 18. Rujna 2008. godine. Svi terapeuti iz te grupe u postupku su dobivanja članstva EAGT i u postupku su dobivanja ECP.

Psihika je kao centar za edukaciju također u postupku prijave kod EAGT i EAP, te očekujemo kroz nekih godinu dana akreditacije gore navedenih institucija. To bi ju uvrstilo na listu akreditiranih europskih centara za geštalt terapiju.

Danas Psihika ima grupe u Zadru i Rijeci, ima 9 diplomiranih terapeuta, 1 diplomiranog terapeuta i supervizora i 57 edukanata u geštalt edukaciji.

Hrvatska psihološka komora (HPK) prihvatila je prijavu za bodovanje ove geštalt edukacije u cijelini, te bi naši edukanti završetkom ove edukacije bili bodovani i od strane Hrvatske psihološke komore. Također, Hrvatska liječnička komora (HLK) svaku je prijavljenu radionicu stručno bodovala. Naši su edukanti i diplomirani terapeuti članovi Društva za geštalt integrativnu psihoterapiju hrvatske (DGIPH).

Psihika i dalje intenzivno surađuje s GPTIM Malta, GSB Beograd, Geštalt studio Skopje, Scarborough UK, HPK Hrvatska, HLK Hrvatska, DGIPH Hrvatska.

Psihika danas ima vanjskog savjetnika, predavača i supervizora:

Dr. Lidija Pecotić, klinički psiholog, ECP,EAGT

Psihika ima i stručni tim u kojem su:

Dr. Lidija Pecotić, klinički psiholog, ECP,EAGT

Marija Stefanović, klinički psiholog, ECP, EAGT

Dr. Ema Stoimenova,klinički psiholog, ECP, EAGT

Također Psihika ima i vanjske suradnike, predavače:

Mr.sc. Kenneth Evans, geštalt terapeut, ECP,EAGT.

Marina Pješčić, klinički psiholog, ECP,EAGT

Dragana Ilić, klinički psiholog, ECP, EAGT

Sanja Bratina, klinički psiholog, ECP, EAGT

Anica Nikolić, klinički psiholog

Mr.sc. Velimir Popović, klinički psiholog, jungijanski analitičar

Dr.sc.Anita Vulić Prtorić, psiholog

»Osoba koja se usuđuje biti kreativna, koja se usuđuje slamati granice, ta osoba, ne samo da sudjeluje u čudu, već počinje shvaćati da  u svom procesu bivanja ona sama postaje čudo.»J.Zinker