Opći

Edukacija iz Geštalt psihoterapije ima za cilj pružiti polaznicima upoznavanje s teorijom i metodologijom geštalt psihoterapije i njenom primjenom u praksi.

Edukacijom iz geštalt psihoterapije (Psihika d.o.o.) polaznici razvijaju znanja i vještine potrebne za dobivanje stručne kvalifikacije geštalt psihoterapeuta. Da bi se postigli ovi ciljevi, program edukacije traje četiri do pet godina, i okvirno je organiziran na slijedeći način:

· 653 sati teorije i metodologije: iskustveni i predavanja

· 400 sati kliničke prakse

· 225 sati grupne supervizije

· 250 sati individualne terapije (od čega 75 sati individualne terapije, a 175 sati terapije u grupi)

· 72 sata edukacije iz alternativnih različitih terapijskih pravaca (obiteljske konstelacije, Jungijanska psihoanaliza)

· 8 seminarskih radova

· 1 studija slučaja: dio završnog ispita

· „peer grupe“ bez prisustva trenera.

Cijeli program obuhvaća 1 600 sati, ne računajući sate potrebne za čitanje literature, pisanje seminarskih radova i izradu studije slučaja.