Specifični

Psihika d.o.o. nudi malteški program edukacije za geštalt psihoterapeuta koji traje četiri do pet godina. Psihika d.o.o. je trenutno u procesu akreditacije za punopravnog člana EAGT i EAP.  Završavanje ovog programa omogućava polaznicima aplikaciju za EAGT i EAP diplome.

Program je podijeljen na dva dijela:

  • osnovni nivo- prve dvije godine,
  • napredni nivo- druge dvije godine.

Svaka edukacijska godina odvija se na slijedeći način:

– individualna terapija odvija se tijekom cijele edukacije na način da osnovni dio edukacije obuhvaća 35 sati individualne terapije, a napredni dio edukacije 40 sati individualne terapije. Individualnu terapiju polaznici mogu obavljati kod licenciranih geštalt terapeuta koji se nalaze na listi terapeuta Psihike d.o.o. (75 sati),

– radionice iz teorije i metodologije geštalt terapije (iskustvene i predavanja) odvijaju se dinamikom jednom mjesečno u radionicama koje traju dva do tri dana (696 sati),

– predavanja iz područja Psihodijagnostike počinju tek u naprednom dijelu edukacije i odvijaju se u tri seminara u trajanju od 20 sati (60 sati),

– radionice iz područja supervizije započinju u naprednom dijelu edukacije (225 sati),

– radionice iz drugih psihoterapijskih pristupa koje uključuju i iskustvene i seeminarske sate odvijaju se tijekom cijele edukacije (144 sata),

– klinička praksa sa realnim klijentima počinje u naprednom dijelu edukacije (400 sati). Odgovornost u pronalaženju i uređivanju prostora za ovakvu vrstu rada pripada edukantima. Trener može podržati kliničku praksu pružanjem relevantnih informacija i pismom preporuke ukoliko je potrebno.

– šest seminarskih radova iz teorije i prakse geštalt terapije (2 000- 3 000 riječi svaki) prezentiraju se tijekom vikend susreta,

– 1 studija slučaja (10 000- 13 000 riječi kao dio završnog ispita),

– povremene „peer grupe“ bez trenera odvijaju se u trajanju od po tri sata svaka.