Diplomirala je kliničku psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu te stekla naslov magistra psihologije – modul psihoterapija u Novom Sadu. Doktorant je kliničke psihologije na Filozofskom fakultetu.

Završila je edukaciju iz gestalt psihoterapije i stekla ECP (Europski certifikat iz psihoterapije), certifikat EAGT-a (Europsko udruženje iz gestalt psihoterapije) i certifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije.

Osim iz gestalta, prošla je edukaciju i iz drugih psihoterapijskih pravaca poput transakcijske analize, REB-ta, analitičke psihoterapije,  tjelesne psihoterapije, EMDR-a itd.

Od 1994. godine, u privatnoj praksi bavi se individualnom i grupnom terapijom i terapijom parova, od 1998. edukacijom te od 2003. supervizijom.

Supervizor je i trener Europski akreditiranog instituta za psihoterapiju „Gestalt studio“ i predavač Mokrogorske škole menadžmenta. Sarađivala je s brojnim nevladinim organizacijama.

Svoju psihoterapijsku praksu obavlja na srpskom i engleskom jeziku.

Osim u Beogradu radila je u Sarajevu, Rijeci, Novom Sadu i Nišu.

 

ISO
Kontakt
Psihika d.o.o. Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Email: psihikad.o.o@zd.t-com.hr Tel, fax: (023) 241 467