JELENA BABIĆ

Jelena Babić je diplomirana geštalt psihoterapeutkinja. Rođena je u Ljubljani 1981. godine. Nakon završene opće gimnazije i srednje medicinske škole upisuje Edukacijsko rehabilitacijski fakultet-smjer rehabilitacija u Zagrebu. Uskoro se počinje zanimati za rad na sebi. Traga za novim i drugačijim shvaćanjima sebe kroz psihoterapiju te alternativne tehnike poput meditacije, reikija (1. stupanj) te Bioenergetske metode po Domančiću (1. stupanj). Nakon završenog fakulteta spletom životnih okolnosti dolazi u Zadar te se zapošljava kao prof . rehabilitator u školi za djecu s utjecajnim teškoćama u razvoju. Iste godine upisuje i edukaciju za geštalt psihoterapeuta u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje-Psihika d.o.o. pri Malteškom institutu GTPIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić. Diplomu stječe 2012.g. te posjeduje certifikat EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy).

Aktivna je članica i tajnica Udruge za osobni rast i razvoj te psihosocijalnu podršku – Kreativne Adaptacije te članica Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske ( DGIPH).

Kontinuirano se dodatno educira: dodatna edukacija psihoterapeuta za rad s osobama oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima, “Kako psihoterapija može pomoći prevenciji i liječenju karcinoma? – pri Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)-rad na psihološkim opterećenjima i traumama (1.stupanj), pri Hrvatsko-austrijskom trening centru za NLP/NLPt.

Radi s pojedincima na ostvarivanju njihove osobne cjelovitosti, zdravlja, promjene, tj. na kreiranju kvalitetnog života na svim razinama.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

SILVANA ČEKO JURIŠIĆ

Silvana Čeko Jurišić radi kao gestalt psihoterapeutkinja (EAGT) i seksualna terapeutkinja u edukaciji s odraslim pojedincima i parovima na njihovim osobnim i partnerskim promjenama.

Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru te je određeno vrijeme radila kao pedagog u zadarskim dječjim vrtićima. Na mjestu stručnog suradnika pedagoga usavršila je sve oblike rada, s izvrsnim rezultatima u radu s roditeljima i odgojiteljima.

Diplomu Gestalt psihoterapeuta stekla je 2012. godine u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu GPTIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić. Edukaciju za seksualnog terapeuta upisuje 2013. godine, pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju.

Kroz iskustvo rada s klijentima uvidjela je značaj  problematike seksualnog zdravlja za cjeloviti razvoj individue. Ujedno, kako je tematika zdravstvenog odgoja proteklih godina izazvala medijsku pozornost, zainteresirala se za ovo područje rada na profesionalnoj, ali i na osobnoj razini. Mjesto je to, koje nalazi zanimljivim i izazovnim, s obzirom na kulturološko okruženje i pojedine tabue koji mistificiraju ovu tematiku.

Kontinuirano pohađa stručne seminare i superviziju iz područja psihoterapije te je sudjelovala u edukaciji EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), rad na psihološkim opterećenjima i traumama (1. stupanj), pri Hrvatsko – austrijskom trening centru za NLP / NLPt.

Silvana Čeko Jurišić predsjednica je Udruge Kreativne Adaptacije.

U brojne aktivnosti, ubraja i aktivno članstvo u HDST (Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju) te Udruzi Ludruga, a u  Zadru je pokrenula grupu uzajamne podrške za osobe s psihičkim poteškoćama i njihove najbliže.

Članica je Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH), Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te posjeduje certifikat EAGT – a (European Association for Gestalt Therapy).

_______________________________________________________________________________________________________________

 

IVANA ĆELIĆ VUKIĆ

Rođena 1981. godine u Splitu gdje trenutno živi i radi. Udana i majka dviju djevojčica.

Nakon završene gimnazije, diplomirala psihologiju 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Radno iskustvo:

- od 2005. godine stručni suradnik psiholog i profesor u srednjim školama te stručni suradnik u osnovnim školama.

- iskustvo rada kao stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područna služba Split (testiranje i savjetovanje učenika završnih razreda osnovne i srednje škole i radionice za nezaposlene „Kako tražiti posao“ i „Kako se predstaviti  poslodavcu“)

- provodila radionice za djelatnike u turizmu („Komunikacijske vještine“)

- držala radionice na stručnim viječima učitelja razredne nastave i vjeroučitelja („Emocije i poučavanje“, „Mentalne mape“)

- trenutno zaposlena kao stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi „Žrnovnica“ (od 2009).

Dodatne edukacije:

- kontinuirano usavršavanje na stručni skupovima i seminarima Agencije za odgoj i    obrazovanje

- redovita sudjelovanja na Županijskim vijećima psihologa osnovnih i srednjih škola

- 2013. i 2014. Osnovni i napredni tečaj medijacije u organizaciji Foruma za slobodu odgoja i Centra za održivi razvoj

Edukacija iz geštalt psihoterapije u organizaciji Psihike d.o.o. po licenci Malteškog instituta (GPTIM) i pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić završena 2013. godine, diploma geštalt psihoterapeuta s certifikatom EAGT-a  (European Association for Gestalt Therapy).

Od 2014. godine pohađa edukaciju za voditelja Sistemskih konstelacija u organizaciji Psihike d.o.o. i pod vodstvom dr. Lidije Pecotić.

Iskustvo rada kao psihoterapeut od 2011. godine uz kontinuiranu superviziju.

U 2012. i 2013. Obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije, savjetovanje i psihoterapija s djecom, mladima, odraslima i parovima.

Trenutno radi u okviru „Udruge Sensa“, čija je predsjednica (psihoterapija i savjetodavni rad s djecom, mladima, odraslim osobama i obiteljima te edukacija u svrhu pomoći u rješavanju svakodnevnih teškoća i unaprijeđenja kvalitete života).

Član Društva psihologa u Splitu, Hrvatske psihološke komore i EAGT.

__________________________________________________________________________________________________________

 

TAMARA DUKI

Tamara Dukić je profesor hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani gestalt psihoterapeut.

Edukaciju iz psihoterapije završila je pri Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje – Psihika d.o.o. Zadar u i Gestalt psychotherapy training institute Malta, 2011. godine.

Član je EAGT (euoropean association for gestalt therapy), i certifikata „the european certificate of gestalt psychotherapy“  (12-519).

Član je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.

Djeluje kao gestalt psihoterapeut pri udruzi,  GESTALTeria, Rijeka, Krešimirova 8.

Svoj profesionalani rad usmjerila je u dva područja:

-          Savjetnik je za strukovno obrazovanje pri OK PGŽ (organizacija ispita, edukacija, seminara)

-          Surađuje s različitim institucijama i tvrtkama:

Suradnik  – predavačpsihologija komunikacije i komunikacijske vještine

(P biro d.o.o., Rijeka)

Surađivala je i s  Centrom za socijalnu skrb u Rijeci  (praćenje i nadzor obitelji, adolescenata).

U svom radu s klijentima usmjerena je na individualni rad, rad s parovima, rad u grupi, inidvidualni rad s edukantima – polaznicima edukacije za gestalt psihoterapeuta.

Surađuje s ostalim gestalt psihoterapeutima u organizaciji i održavanju seminara, grupnih terapija i predavanja.

________________________________________________________________________________________________________

 

VALI FERKOVIĆ-KRAPIĆ
Rođena 1961.g. u Rijeci gdje živi i radi kao psiholog i gestalt psihoterapeut. Udana je i majka dva sina.
Nakon završene Pedagoške gimnazije, diplomirala je 1985.g. na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje diplomiranog psihologa, profesora.
Od 1984.g. radi kao psiholog u Dnevnom centru “S.Raškaj” u Rijeci sa slušno oštećenom djecom i djecom s govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama. Od 2008.g.vodi radionice “Priprema za školu”za djecu školske obveznike s usporenim govorno-jezičnim razvojem. Paralelno uz rad s djecom, vodi bračno savjetovalište za roditelje djece sa slušnim, govornim i komunikacijskim teškoćama.
1995.g.radi kao psiholog, vanjski suradnik u Veslačkom klubu ” s veslačima reprezentativcima na psihološkoj pripremi za državna i internacionalna takmičenja
Diplomu Gestalt psihoterapeuta stekla je 2011.g.u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o. pri Malteškom institutu GPTIM pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić.
Kroz obiteljsko savjetovalište proizašla je potreba roditelja za uključivanjem u psihoterapijski rad (individualni i rad u paru), te od 2011.g.uz psihološko savjetovalište, provodi i psihoterapijski rad s djecom i roditeljima.
2013.g.sa kolegicama Gestalt terapeutima osniva Udrugu “Gestalt-eria” gdje u slobodno vrijeme radi kao psiholog i gestalt psihoterapeut s djecom, mladima i  odraslima (individualno i u paru).
Članica je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta (DGIPH), Društva psihologa Hrvatske (DPH), Hrvatske psihološke komore (HPK) i Europske asocijacije za gestalt psihoterapiju (EAGT).
____________________________________________________________________________________________________

 

NIKOLINA FRANIĆ POPOVIĆ

Ime i prezime:  Nikolina Franić Popović

Adresa: Vukovarska 141, 21 000 Split

Broj  telefona:  Mob.091- 569-5510; kući: 021-473-851; na poslu: 021-584-128

E-mail:  franiki@net.hr

Datum rođenja: 13.08.1977. u Dubrovniku

Bračno stanje:  Udata, majka jedne djevojčice

Vozačka dozvola: B kategorija

STRUČNA SPREMA:

Srednja škola: Srednja škola Korčula-Opća gimnazija

Fakultet: Sveučilište u Zadru-odjel za psihologiju

ZVANJE

Srpanj 2004, Profesor psihologije

Ožujak 2009, Diplomirani Geštalt psihoterapeut

DODATNA EDUKACIJA:

Gestalt Psychotherapy Institute Malta- GPTIM Četverogodišnja edukacija iz psihoterapije

Det Norske Veritas- DNV Seminar za Internog Auditora prema Normi ISO-9001

 

IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE:

Listopad 2003, Društvo psihologa Zadar- organizacija I sudjelovanje na 11.godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Psihologija u poboljšanju kvalitete življenja”

Rujan 2005, Hrvatska psihološka komora- Položen  psihološki stručni ispit za dobivanje osnovne dopusnice

Listopad 2005, Hrvatska psihološka komora, Društvo psihologa Osijek I Hrvatsko psihološko društvo- Sudjelovanje na 13. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Vrijednosti, odgovornost I tolerancija u društvu koje se mijenja”

Listopad 2006, Hrvatska psihološka komora, Društvo psihologa Šibenik I Hrvatsko psihološko društvo- Sudjelovanje na 14. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Ljudski potencijali kroz životni vijek”

Studeni 2007, Hrvatsko psihološko društvi I Društvo psihologa Dubrovnika- Sudjelovanje na 15.godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “ Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija- kroz interdisciplinarnost”

Veljača 2008, Društvo psihologa Split- Predavanje s radionicom: “Humanistički model poimanja osobne odgovornosti, odgovornost za odnos i odgovornost za rezultat”

Svibanj 2008, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru- Sudjelovanje na XVI. Danima psihologije u Zadru

Listopad 2008, Hrvatsko psihološko društvo I Društvo psihologa  Istre- Sudjelovanje na 16.konferenciji hrvatskih psihologa “Psihologija- Mediji- Etika”

Studeni 2009, Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Splita- Sudjelovanje na 17.konferenciji hrvatskih psihologa “ Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena”

Studeni 2011, CPD radionica:“Early Development and Identity” koju je vodila Carmen Joanne Ablack

Svibanj 2013, CPD radionica “Gestalt Therapy as a relational process” koju je vodila Lynne Jacobs, Ph.D.

Siječanj 2014, Upisala sam dvogodišnju edukaciju iz “Obiteljskih konstelacija”

Ožujak 2014, Radionica: “Kako raditi sa sramom?” koju je vodio Tomaž Flajs

Svibanj 2014, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru: Sudjelovanje na XIX. Danima psihologije u Zadru

Srpanj 2014, Radionica:“Couples Therapy for Therapist” koju su vodili Bob I Rita Resnick, Gestalt Associates Training Los Angeles

RADNO ISKUSTVO:

U radnom iskustvu imam  različite poslove od uslužnih djelotanosti u turizmu, turističkog  vodiča, prodavača I prodajnog predstavnika. U vrijeme studija od 2001-2003 volontirala sam u Centru za prevenciju ovisnosti u Zadru radeći na programima prevencije ovisnosti kao I u radu s ovisnicima.

15.09.2004-15.01.2008 Radila sam u Specijalističkoj ordinaciji medicine rada dr.Mirjane Antunović u Splitu obavljajući poslove psihologa. Prvu godinu u status vježbenika a od 22.09.2005. nakon položenog stručnog psihološkog ispita pri Hrvatskoj psihološkoj komori osposobila se za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti. Nakon završene edukacije dobila sam posebnu dopusnicu, od strane Hrvatske psihološke Komore,  za djelatnost medicine rada.

Poslovi koje sam obavljala bili su psihologijska testiranja radi utvrđivanja psihološke spremnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, pomoraca, vozača, osoba koje nose I drže oružje, zrakoplovaca I ronioca. Populacija s kojom radim su radno sposobni ljudi  dobi od 18 do 65 godina ali I stariji.

Veljača 2007, Nakon završenog seminara I uspješno položenog ispita za Internog Auditora osiguravajuće kuće Det Norske Veritas,  radila sam na poslovima Predstavnika Uprave za kvalitetu  prema Normi ISO-9001 u Specijalističkoj ordinaciji medicine rada u kojoj sam bila zaposlena.

Rujan 2007, Predavanja I radionice  o stresu, krizi I kriznim događajima te  individualni rad sa članovima Gorske službe spašavanja Split nakon tragične pogiblje hrvatskih vatrogasaca.

16.01.2008.- Otvorila sam privatnu psihološku praksu PSIHOLOŠKI CENTAR “LANTERNA”uz odobrenje Hrvatske psihološke komore, za poslove psihologa medicine rada, psihodijagnostiku I savjetovanje. Od 2008 ugovorni sam subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja radnika. Otada samostalno radim sa doktorima specijalistima medicine rada.

Individualno radim psihoterapiju.

11.09.2008. Krizna intervencija sa članovima Vatrogasne postrojbe  tunela Sv.Rok I djelatnicima Hrvatskih Autocesta nakon tragične autobusne nesreće.

29.03.2009. Diplomirala sam za Geštalt psihoterapiju I stekla zvanje Diplomiranog Geštalt psihoterapeuta. Kontinuirano privatno radim s klijentima. Klijenti s kojima radim su najčešće mladi odrasli, ali radim I sa starijim ljudima.

31.12.2013. Krizna intervencija sa djelatnicima Vatrogasne postrojbe Sveti Rok I djelatnicima HAC-ONC-a nakon lančanog sudara na autocesti.

11.09.2014. Krizna intervencija sa zaposlenicima HAC-ONC nakon prometne nesreće na autocesti.

STRANI JEZICI:

Engleski jezik- aktivno

Talijanski jezik- pasivno

ZNANJA I VJEŠTINE:

Komunikacijske vještine

Krizne intervencije

Rad na računalu- napredno poznavanje MS Officea

Timski rad

Organizacijske sposobnosti

PREPORUKE:

Dostupne na zahtjev!

_______________________________________________________________________________________________________

 

LUKA MARINOVIĆ

OBRAZOVANJE

2014 –2015  Embodied Relational Therapy (ERT) (Engleska)

2012 – 2013  Imago terapija partnerskih odnosa (prva edukacijska godina, Zagreb)

2011- danas  Doktorski studij iz psihologije (Sveučilište u Zagrebu)

2010  Europski certifikat iz psihoterapije (ECP)

2010  Europski certifikat iz geštalt psihoterapije (EAGT)

2004 – 2009 Poslijediplomski studij iz psihologije (Sveučilište u Zagrebu)

2004 – 2005  UNICEFOV projekt: ”Stop nasilju u školama“

2003 – 2008  Edukacija: Geštalt psihoterapija  (IGW)

1994 – 2000  Diplomski studij iz psihologije  (Sveučilište u Zadru)

RADNO ISKUSTVO  

2014 – danas  Voditelj seminara iz geštalt terapije (IGW – Croatia)

2009 – danas  Predavač pri Sveučilištu u Zadru

2009 – 2012    Savjetovatelj pri Studentskom savjetovalištu (Sveuč. u Zadru)

2008 – danas  Psihoterapeut

2000 – 2009   Školski psiholog:

2004 – 2009   Osnovna škola “Nova”, Zadar

2001 – 2004   Privatna gimnazija, Zadar

2000              Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar

Profesionalni interes                       

Zdravlje, individualna i grupa psihoterapija, različiti psihoterapijski modaliteti, klinički seminari,  obrazovanje.

Osobni interesi i hobiji

Rekreacija,  zdravlje, umjetnost,  ples,  putovanja,  maslinarstvo,  rad u drvu, kuhanje, hrana.

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

VILMA MAZIJA

Vilma Mazija profesor je pedagogije i sociologije, gestalt psihoterapeutkinja te apsolventica Edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije i savjetovanja (Integrativni pristup), Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež, Zagreb.

Rođena je 1964. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu  stekla je diplomu inžinjera odjevne tehnologije  1990. godine.

Nakon višegodišnjeg rada kao nastavnik, javilo se njezino zanimanje za pedagogiju. Diplomu profesora pedagogije i sociologije stekla je na Sveučilištu u Zadru, a diplomu Gestalt psihoterapeuta u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu GIPTIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić.

Iskustvo rada s djecom i adolescentima stekla je dugogodišnjim radom  kao nastavnik i razrednik u strukovnim školama u Zadru i Kninu te radom u Domu za odgoj djece i mladeži Zadar. Psihoterapijska edukacija te iskustvo rada s djecom odveli su je prema psihoterapijskom radu s djecom i mladima. Edukaciju iz dječje i adolescentne psihoterapije i savjetovanja (integrativni pristup) upisala je 2012. u Zagrebu (Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež).

Osim toga, pohađa i edukaciju za voditelja Sistemskih konstelacija pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić u Zadru.

U suradnji s Udrugom Ludruga iz Zagreba u  Zadru vodi i organizira grupu uzajamne podrške za osobe s psihičkim poteškoćama i njihove najbliže.

Članica je  EAGT, Europske asocijacije za gestalt psihoterapiju.

Trenutno je zaposlena kao stručni suradnik pedagog u osnovnoj školi.

___________________________________________________________________________________________________

 

IVICA MEDANIĆ

Obrazovanje, edukacije, tečajevi:

 • 1996. god. – završena jezična gimnazija „Vladimir Nazor“ u Zadru
 • 2004. god. – diplomirao na studiju psihologije pri Sveučilištu u Zadru, zvanje: profesor psihologije (Tema diplomskog rada: „Ispitivanje nekih aspekata mobbinga u radnim organizacijama“).
 • 2007. – 2008. – sudjelovao na kontinuiranom temeljnom edukacijskom tečaju o alkoholom uzrokovanim poremećajima u organizaciji Klinike za psihijatriju KB „Sestre Milosrdnice“, Referentnog centra za alkoholizam, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.
 • 2007. – 2012. -  Geštalt psihoterapija, diplomirao u kolovozu 2012. god.
 • specijalizant Postdiplomskog specijalističkog studija iz kliničke psihologije na Sveučilištu u Zagrebu

Radno iskustvo:

2005. – 2006. god. – vježbenički staž u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

2006.- srpanj 2011. – psiholog u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

Od srpnja 2011. –voditelj Odsjeka za psihologiju pri Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

Osnovne aktivnosti i kompetencije:

 • psihodijagnostički rad (diferencijalna-dijagnostika, obrade za invalidske komisije, obrade oboljelih od PTSP-a poradi ostvarivanja statusa HRVI, procjena radne sposobnosti, pisanje nalaza i mišljenja u sklopu psihijatrijskih vještačenja počinitelja kaznenih djela i dr.).
 • terapijski rad (voditelj psihoterapijske grupe na Odjelu za alkoholizam PB Ugljan, voditelj dviju psihoterapijskih grupa pri Odjelu Dnevne bolnice PB Ugljan)

Ostale aktivnosti i vještine:

 • 2005. -2010. god. – vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Zadar kao voditelj nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i kao voditelj pojačane brige i nadzora nad maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.
 • Od 2011. mentor psiholozima vježbenicima
 • Od 2013. god. mentor kliničke prakse studentima Odjela za psihologiju Sveučilišta u  Zadru
 • 2006.-2010. tajnik Društva psihologa Zadar
 • Sudjelovao na niz domaćih konferencija, kongresa i simpozija, aktivno i pasivno.
 • Objavio 7 znanstvenih radova na domaćim skupovima, od kojih su tri objavljena u knjigama: „Mobbing“ (Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, Rijeka 2006.) i „Mobbing – prikazi slučajeva“ (Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, Rijeka 2008.)
 • Član Društva psihologa Zadar, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.
 • Aktivno služenje engleskim i njemačkim jezikom
 • Oženjen, otac dvoje djece

______________________________________________________________________________________________________________

 

MARINA MILIVOJEVIĆ

FORMALNO OBRAZOVANJE

2003. – 2010. Ustanova: Sveučilište u Zadru- Odjel za psihologiju

Tema diplomske radnje: „Osobna jednadžba nastavnika u

relaciji s osobinama ličnosti i percipiranom

samoefikasnošću“ (mentor: Prof. dr. sc. Izabela Sorić)

Diploma i stručni naziv: Profesor psihologije

1999. – 2003. Ustanova: Zadarska privatna gimnazija, opći smjer

DODATNO OBRAZOVANJE

2008.- 2013. Ustanova: Psihika d.o.o. u suradnji s Gestalt Psychotherapy

Training Institute Malta- završena edukacija iz gestalt psihoterapije

Diploma i stručni naziv: gestalt psihoterapeut  

studeni 2013. Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Centrom za krizne intervencije- edukacija „Rano otkrivanje emocionalnih teškoća, rizika pojave poremećaja u ponašanju i suicidalnog rizika djece i mladih“

siječanj 2013. Ministarstvo socijalne politike i mladih- Seminar „Upravljanje stresom i skrb o djelatnicima zaposlenima u domovima za odgoj djece i mladeži“

studeni 2012. Ministarstvo unutarnjih poslova- seminar „Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece te pružanja pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta“

listopad 2011. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi- Edukacija „Izazovi rada s djecom i mladima s udruženim smetnjama

POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE

Strani jezici: Engleski jezik- aktivno u govoru i pismu

Talijanski jezik- pasivno u govoru i pismu

Tehničke vještine: Napredno poznavanje rada na računalu; aktivno korištenje

MS Office Paketa (Excell, Word), Interneta, i Statistike

Ostalo: Psihološko savjetovanje i psihoterapija

RADNO ISKUSTVO

Srpanj 2012. – sada, Centar za socijalnu skrb Zadar- voditelj Odgojnih mjera pojačana briga i nadzor te nadzor nad izvršenjem roditeljske

skrbi (savjetodavni rad s adolescentima i njihovim roditeljima s ciljem korekcije stavova i ponašanja)

Listopad 2011.- sada, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar- poslovi psihologa ustanove (ambulantna i stacionarno- dijagnostička procjena

djece i adolescenata; grupni i individualni savjetodavni i psihoterapijski rad s djecom, adolescentima i odraslima).

Lipanj 2010.-  Lipanj 2011., Opća bolnica Zadar- poslovi kliničkog psihologa na odjelima pedijatrije i psihijatrije (psihodijagnostička i diferencijalno-dijagnostička procjena djece i odrasih; sudjelovanje u grupnoj psihoterapiji i radnoj terapiji u Dnevnoj bolnici, mentor: prof. Patricia Padelin)

SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI ZNANSTVENIH SKUPOVA I KONGRESA

 • 7th Alps- Adra Conference of Psychology, Zadar, Croatia, June 2nd to 4th, 2005.
 • XV. Dani psihologije, 25-27. svibanj, 2006. Zadar, Hrvatska
 • XVI. Dani Psihologije, svibanj 2008. Zadar, Hrvatska

IZLAGANJA/ SEMINARI

 •   „Vještine govorništva“- u organizaciji Udruge Alter Ego- siječanj 2015. god.
 •  „Strah od javnog nastupa“-  u organizaciji Udruge Alter Ego- prosinac 2014. god.
 •  „Uporaba novih droga među mladima u riziku- primjer iz prakse“- u organizaciji Ureda za droge Vlade Republike Hrvatske- prosinac 2014. god., a u sklopu seminara za zaposlenike iz sustava socijalne skrbi
 • „Poremećaji u ponašanju kod djece i adolescenata“ – u organizaciji Savjeta socijalne skrbi u povodu obilježavanja Tjedna mentalnog zdravlja- listopad 2014. god.
 • Uporaba novih droga među mladima u riziku- primjer iz prakse“- u organizaciji Ureda za droge Vlade Republike Hrvatske- prosinac 2013. god., a u sklopu seminara za zaposlenike iz sustava socijalne skrbi

Radovi predstavljeni na znanstvenim skupovima i u knjigama sažetaka:

 • Gulan, T., Salvesani, A., Milivojević M. (2010.) „Big five prediktori akademskog uspjeha na skupini zadarskih studenata“ XVII. Dani psihologije, 27.-29. svibnja, 2010. Zadar, Hrvatska
__________________________________________________________________________________________________________

 

DORA SRDELIĆ LJUBIČIĆ

Edukacija
Opća gimnazija ‘Juraj Baraković’, Zadar: maturant gimnazije (1996.)

Sveučilište u Zadru, odjel za psihologiju:  profesorica psihologije (2006.)

Udruga Cinaz, Zadar; Voditelj: prof. Igor Longo, Split; serija radionica „Vršnjačka pomoć“ iz područja realitetne terapije, cca 50 sati (2004.)

Kontinuirano obrazovanje kroz pohađanje niza seminara u organizaciji Vladinog ureda za droge (2007.-2013.)

Kontinuirano obrazovanje kroz pohađanje niza radionica i seminara u organizaciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja

Kontinuirano obrazovanje iz područja psihodijagnostike i psihopatologije

GPTIM i Psihika d.o.o. Zadar (2007.-2012.): geštalt psihoterapeut

Osnaživanje stručnjaka za pružanje psihološke podrške onkološkim bolesnicima u organizaci Lige za borbu protiv raka Zadar  u suradnji sa udrugom  „Sve za nju“

Kontinuirana edukacija iz geštalt psihoterapije (2012. do danas)

Radno iskustvo u struci  

Stručni suradnik psiholog u Službi za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i mentalno zdravlje Zavoda za javno zdravstvo Zadar (2007.- do danas):

rad u timu sa psihijatrima, epidemiolozima i drugim stručnim suradnicima;

savjetodavni i psihoterapijski rad sa djecom, adolescentima, odraslima i njihovim obiteljima; psihodijagnostika; edukacija;

suradnja sa obrazovnim institucijama, CZSS, pravosudnim i penalnim institucijama, udrugama, medijima i predstavnicima lokalne vlasti

rad na zaštiti i promicanju mentalnog zdravlja kroz osmišljavanje i provedbu raznih programa, projekata i javnozdravstvenih akcija usmjerenih na edukaciju o zdravim stilovima života i podizanje svjesnosti o važnosti i očuvanju mentalnog zdravlja pojedinca i društva; trening životnih vještina

Vanjski suradnik u CZSS Zadar; voditelj mjere pojačane brige i nadzora 2012/2013

Sudjelovanje u kontinuiranoj edukaciji medicinskih sestara

Ostalo

Hobi: izrada cvjetnih aranžmana i dekoracija

Interesi: sport, umjetnost, dizajn i arhitektura

Motivacija: kontinuirana edukacija i usavršavanje, edukacija iz područja dječje i adolescentne psihoterapije i terapije parova

Karakteristike: upornost, pouzdanost i temeljitost

Članstvo: Hrvatska psihološka komora; Društvo psihologa Zadar, Društvo geštalt i    integrativnih psihoterapeuta Hrvatske, EAGT, Sindikat psihologa u zdravstvu.

________________________________________________________________________________________________________________

 

ANA ŠALOV

Ana Šalov glavna je sestra na Službi za ginekologiju i opstetriciju u Općoj bolnici Zadar, predavač na Tečaju pripreme za porođaj OB Zadar i mentor na Sveučilištu u Zadru – Odjel za zdravstvene studije.

Rođena je u Zadru, 1982. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci – Stručni studij sestrinstvo.

Tijekom školovanja u Rijeci javila se Anina zainteresiranost za psihoterapiju. Kako naglašava, upravo je spoznaja koliko naše psihičko zdravlje ima utjecaja na tjelesno, ono što je i pobudilo toliko zanimanje za psihoterapiju. Nastavila je tom stazom pa je i upisala edukaciju za Gestalt psihoterapeuta u Zadru 2007. godine, u organizaciji Psihike d.o.o., a po programu  Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta, koju je i završila 2012. godine.

Kontinuirano pohađa stručne seminare i superviziju iz područja psihoterapije.

Članica je Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH), Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te posjeduje certifikat EAGT – a (European Association for Gestalt Therapy).

Ana Šalov potpredsjednica je Udruge za osobni rast i razvoj te psihosocijalnu podršku – Kreativne Adaptacije.

______________________________________________________________________________________________________________
ANICA DUDVARSKI

Obrazovanje:

-       Diploma kliničkog psihologa 1982. godine (Filozofski fakultet u Beogradu)

-       Diploma geštalt psihoterapeuta 2001. godine (Geštalt studio Beograd)

-       Specijalizacija iz predškolske pedagogije 2005. godine (Filozofski fakultet u Beogradu)

-       Diploma supervizora u psihoterapiji 2007. godine (Geštalt studio Beograd)

-       Diploma za psihoterapijski rad sa dJecom i adolescentima 2009. godine (Institut za geštalt psihoterapiju – Malta)

~Članstvo:

-        Društvo psihologa Srbije od 1981. godine

-         Savez društava psihoterapeuta Srbije od 2003. godine

-         Društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju od 2010. godine

~Profesionalno iskustvo:

-         Psiholog u Domu zdravlja „Bečej“ Bečej od 2009. godine

-       Stručni suradnik u Dječjem vrtiću: „Labud Pejović“ Bečej od 1985. do 2002. godine i od 2006. do 2009. godine

-         Direktor u Dječjem vrtiću: „Labud Pejović“ Bečej od 2002. do 2006. godine

-         Stručni suradnik u Centru za opće obrazovanje Bečej od 1981. do 1985. godine

~Druge relevantne kvalifikacije:

-         Edukator i supervizor programa za stručne suradnike i odgajatelje: „Ohrabrivanje dječjeg samopoštovanja putem kooperativne komunikacije“ od 2000. godine

-         Edukator i supervizor programa: „Otvoreni kurikulum po metodologiji akcijskog istraživanja u dječjim vrtićima“ od 2002. godine

-         Edukator programa za stručne suradnike, odgajatelje i učitelje: „Zdravo odrastanje“ od 2003. godine

-         Pridruženi trener u Geštalt studiju Beograd od 2003. godine

-         Pridruženi učitelj u Geštalt studiju Beograd od 2005. godine

-         Autor i edukator programa za stručne suradnike, odgajatelje i profesore: „Svijet naše (različite) djece“ od 2008. godine

-         Supervizor u geštalt studiju Beograd od 2008. godine

-         Učitelj u Geštalt studiju Beograd od 2009. godine

~Tokom edukacije iz geštalt psihoterapije, pored prisustva radionicama koje

je vodila Dr Lidija Pecotić i drugi poznati geštalt psihoterapeuti (Bertram Muller,

Douglas Davidov, Serž Džindžer, Ken Evans…) završila i edukaciju iz

Kognitivno-bihevioralne terapije u Zavodu za psihofiziološke poremećaje u

Beogradu.

________________________________________________________________________________________________________________

ŠARLOTA ŠAJINA

 

Šarlota Šajina, rođena je 1983. g. u Puli.  Psihologinja je, geštalt psihoterapeut i terapeut igrom. Zaposlena je kao psihologinja u dječjem domu „Kuća milosrđa“, kao nastavnica psihologije u Gimnaziji Pula te kao vanjska stručna suradnica Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima u Puli. Također, ima dugogodišnje iskustvo u provođenju mjere stručne pomoći i potpore nad ostvarenjem roditeljske skrbi o djetetu kao vanjska stručna suradnica Centrima za socijalnu skrb u Istarskoj županiji. Radila je i kao psihologinja u medicini rada, kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi, surađivala s vrtićima te s udrugama poput Društva „Naša djeca “ Pazin.

Kako bi što kvalitetnije radila s različitim populacijama s kojima se susretala i na najbolji način odgovorila na njihove potrebe kontinuirano se stručno usavršavala te prisustvovala mnogobrojnim edukacijama, seminarima, kongresima vezanim uz psihološki i psihoterapijski rad s djecom, mladima, odraslima, obiteljima od čega ističe završenu:

- četverogodišnju edukaciju za geštalt psihoterapeuta

- desetodnevni trening prema programu Jespera Juula  za voditelje seminara Familylaba (jačanje roditeljskih kompetencija)

- dvogodišnju edukaciju za terapeuta igrom

2017.g. s kolegicom otvara poslovni prostor u Puli, Novi pogled j.d.o.o., u kojem pruža usluge savjetovanja, psihoterapije i edukacije za djecu, mlade i odrasle.

ISO
Kontakt
Psihika d.o.o. Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Email: psihikad.o.o@zd.t-com.hr Tel, fax: (023) 241 467