NOVA GEŠTALT GRUPA U OSIJEKU, GENERACIJA 2022./2023. – u pripremi za rujan 2022. godine

Obavještavamo vas da se u Osijeku otvara nova grupa iz geštalt psihoterapije u okviru Europske mreže geštalt Instituta (EGN).
Prijave i upite možete slati na: tajnistvopsihika@gmail.com
Psihika d.o.o. (EAPTI) 2017. godine postao je prvi europski akreditiran Institut (EAPTI) u Hrvatskoj te se tako uvrstio na listu europskih Instituta (https://www.eagt.org/…/list-…/accredited-training-institutes i https://www.europsyche.org/site.asp ).
Program geštalt edukacije u okviru Instituta Psihika sastavni je dio Malteškog Magistarskog programa iz geštalt psihoterapije (EQF/MQF Level 7) što edukantima koji završe ovaj program omogućuje daljnje školovanje i stjecanje titule mag. psych. (gest), a kasnije i mogućnost upisivanja Doktorata iz područja geštalt terapije u okviru Geštalt Trening Instituta Malta i stjecanja titule D.Psych (GT).
Detaljnije informacije na: https://www.psihika-doo.com/

EAPTI-GPTIM | Accredited Course: Award in Supervision of Psychotherapists

Dragi terapeuti, ovim putem vas želimo obavijestiti kako EAPTI-GPTIM organizira edukaciju za supervizore u psihoterapiji koja počinje u listopadu 2022. Program je usklađen sa malteškim nacionalnim kriterijima za supervizore u psihoterapiji. Završavanje ovog Programa supervizorima omogućava znanja i vještine za superviziju psihoterapeuta različitih modaliteta koji rade u području: kliničkom, mentalnog zdravlja, edukacijskom, crkvenom, privatnom i drugo. Uvjete za upis i ostale detalje možete pronaći na sljedećem linku, a prijaviti se možete i na mail: tajnistvopsihika@gmail.com :

https://www.eapti-gptim.com/award-supervision-psychotherapists?fbclid=IwAR35dQFtSMw0EqNKaVmvjIaw-OYm5b3bwPM7MWu8ksPMTDGf5IZq-Tp8OjU

NOVA GEŠTALT GRUPA U ZADRU, GENERACIJA 2022./2023. – otvorena za nove članove

Obavještavamo vas da je u Zadru otvorena nova grupa iz geštalt psihoterapije u okviru Europske mreže geštalt Instituta (EGN), u kojoj još ima slobodnih mjesta.
Prijave i upite možete slati na: tajnistvopsihika@gmail.com
Psihika d.o.o. (EAPTI) 2017. godine postao je prvi europski akreditiran Institut (EAPTI) u Hrvatskoj te se tako uvrstio na listu europskih Instituta (https://www.eagt.org/…/list-…/accredited-training-institutes i https://www.europsyche.org/site.asp ).
Program geštalt edukacije u okviru Instituta Psihika sastavni je dio Malteškog Magistarskog programa iz geštalt psihoterapije (EQF/MQF Level 7) što edukantima koji završe ovaj program omogućuje daljnje školovanje i stjecanje titule mag. psych. (gest), a kasnije i mogućnost upisivanja Doktorata iz područja geštalt terapije u okviru Geštalt Trening Instituta Malta i stjecanja titule D.Psych (GT).

POZIV ZA UPIS NOVE GENERACIJE “DIPLOMA PROGRAM UPDATE TO MASTER PROGRAM” IZ GEŠTALT TERAPIJE ZA 2022/2023.

Poštovana/i,

Prosljeđujemo Vam poziv Europskog akreditiranog psihoterapijskog trening instituta-Geštalt psihoterapijskog trening instituta Malta (EAPTI-GPTIM https://www.eapti-gptim.com/) na natječaj za upis na program nadogradnje Diplome iz Geštalt Psihoterapije u Master iz Geštalt Psihoterapije – generacija 2022/23. Natječaj je otvoren za diplomirane geštalt terapeute i edukante programa Diplome iz geštalt terapije na završnoj godini edukacije.

Realizacija Programa započinje u rujnu 2022. godine i traje do listopada 2023. godine. Nakon uspješnog završetka programa, edukanti stječu zvanje:

Master iz Gestalt Psihoterapije / M. Psych (Gest).

Informativni sastanak sa zainteresiranim kandidatima za upis je predviđen na Zoom platformi 26. ožujka 2022.godine u 17h. Sva pitanja u vezi sa realizacijom programa moći ćete postaviti na sastanku.

Molimo Vas da vaš interes i prijavu za sudjelovanje na informativnom sastanku izrazite odgovorom na sljedeće mail adrese:

eapti.gptim@gmail.com

tajnistvopsihika@gmail.com

kako bismo vam proslijedili detalje informativnog sasatanka.

Upis kandidata i prikupljanje upisne dokumentacije obaviti će se u periodu od

  1. ožujka 2022. do 31. svibnja 2022. u prethodno najavljenim terminima.

Opširnije informacije o Programu možete pronaći na:

https://www.eapti-gptim.com/diploma-to-master-upgrade-program .

Polaznicima koji su diplomu iz geštalt terapije stekli u okviru našeg instituta, EAPTI – PSIHIKA ili drugim institutima koji pripadaju EGN mreži, EAPTI-GPTIM nudi mogućnost da uz Molbu dobiju stipendiju za ponuđeni program.

Molbu za stipendiju možete uputiti na: eapti.gptim@gmail.com

Odgovor slijedi u roku od 15 dana od upućivanja Molbe, koje ćemo primati najkasnije do 15. travnja 2022. godine.

S poštovanjem,

za EAPTI-PSIHIKA

Lucija Jurin, administrator

NOVE GEŠTALT GRUPE U RIJECI I ZADRU, GENERACIJE 2022./2023. – u pripremi za veljaču 2022. godine

Obavještavamo vas da u Rijeci i Zadru otvaramo nove grupe iz geštalt psihoterapije u okviru Europske mreže geštalt Instituta (EGN).
Prijave (motivacijsko pismo, CV i kopiju diplome) i upite slati na: tajnistvopsihika@gmail.com 
Psihika d.o.o. (EAPTI) 2017. godine postao je prvi europski akreditiran Institut (EAPTI) u Hrvatskoj te se tako uvrstio na listu europskih Instituta (https://www.eagt.org/…/list-…/accredited-training-institutes i https://www.europsyche.org/site.asp ).
GPTIM je prvi geštalt Institut u Europi koji je dobio europsku akreditaciju za svoj program i prvi Institut iz geštalt terapije u Europi koji svojim edukantima omogućava nadogradnju diplome iz geštalt psihoterapeuta u magistra geštalt psihoterapije. Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC) prepoznala je ovaj geštalt program kao level 7 post-graduate diploma (Ref:MQRIC129/8, 2008). Magistarski program iz geštalt psihoterapije (EQF/MQF Level 7) omogućen je svim edukantima i diplomiranim terapeutima Psihike d.o.o. koji žele unaprijediti svoj certifikat diplome geštalt psihoterapeuta u malteški magistarski certifikat koji se priznaje u Republici Hrvatskoj.

NOVA GEŠTALT GRUPA U ZAGREBU, GENERACIJA 2021./2022. – u pripremi

Obavještavamo vas da u Zagrebu otvaramo novu grupu iz geštalt psihoterapije u okviru Europske mreže geštalt Instituta (EGN).
Prijave i upite slati na: tajnistvopsihika@gmail.com
Psihika d.o.o. (EAPTI) 2017. godine postao je prvi europski akreditiran Institut (EAPTI) u Hrvatskoj te se tako uvrstio na listu europskih Instituta (https://www.eagt.org/…/list-…/accredited-training-institutes i https://www.europsyche.org/site.asp ).
GPTIM je prvi geštalt Institut u Europi koji je dobio europsku akreditaciju za svoj program i prvi Institut iz geštalt terapije u Europi koji svojim edukantima omogućava nadogradnju diplome iz geštalt psihoterapeuta u magistra geštalt psihoterapije. Malta Qualifications Recognition Information Centre (MQRIC) prepoznala je ovaj geštalt program kao level 7 post-graduate diploma (Ref:MQRIC129/8, 2008). Magistarski program iz geštalt psihoterapije (EQF/MQF Level 7) omogućen je svim edukantima i diplomiranim terapeutima Psihike d.o.o. koji žele unaprijediti svoj certifikat diplome geštalt psihoterapeuta u malteški magistarski certifikat koji se priznaje u Republici Hrvatskoj.