Geštalt program rada

OPĆI TRENING PROGRAM

Osnovni (bazični) nivo Napredni nivo Ukupno sati
I god. II god. III god. IV god.
Osobno terapijsko iskustvo- individualna psihoterapija 25 25 25 25 100
Osobno terapijsko iskustvo u grupi 37,5

 

37,5

 

37,5

 

37,5

 

  150
Teorija i metodologija Geštalt terapije  148 149 160 160  

617

Alternativni psihoterapijski modeli 36 36 18 18 108
Supervizija praktičnog rada u grupama ili individualno 80 145 225
Psihoterapijski rad sa realnim klijentima 200 200 400
Seminarski radovi (3000 riječi) 1 1 3 3 8
Studija slučaja (11000-13000 riječi) 1

Uvjeti :

  • Završen studij humanističkih i medicinskih znanosti ( u pojedinačnim slučajevima, uz intervju s polaznikom moguće je uključivanje onih koji imaju završenu visoku školu društvenog usmjerenja i/ ili završenu  trogodišnju višu školu humanističkog  ili medicinskog  usmjerenja).
  • Iskustvo u individualnom ili grupnom radu s klijentima.
  • Osobna motivacija.

 

Metode procjene:

  • Samoprocjena, procjena u “vršnjačkoj grupi” studenata (Peer assessment), procjena od strane trenera, pisani rad i završni ispiti.

 

Procjenjivači u završnom ispitu:                

  •  Dva trenera i dva do tri promatrača.

Načini rada:                     

  • Grupe studenata, osobno terapijsko iskustvo- individualno i u grupi, supervizija, teorija i metodologija na iskustveni način, seminari i klinička praksa.

 

Članstvo:

  • European association of psychotherapists (EAP)
  • Amsterdam- European Association for Gestalt Therapy (EAGT)
  • U.K.- European Interdisciplinary Association for Therapy with Children and Young People (EIATCYP)

 

Po uključivanju u edukaciju Psihike d.o.o. potpisuje se sa svakim polaznikom Ugovor o međusobnim obvezama. Polaznici  se financijski obvezuju za sudjelovanje u prvoj godini edukacije, a Psihika d.o.o. se obvezuje realizirati opisani program. Svake edukacijske godine ugovor se može obnoviti ili raskinuti. Po završetku edukacije polaznici dobivaju diplomu od Psihike koja osigurava dobivanje diplome EAGT i EAP.

 

 

Cijena programa:

Cijena sata edukacije iz područja osobnog terapijskog iskustva u grupi, teorija i metodologija geštalt terapije i alternativnih psihoterapijskih modela iznosi u prosjeku kunska protuvrijednost 7 eura.

Cijena sata iz područja supervizije iznosi u prosjeku kunski ekvivalent 8 eura.

Godišnja članarina iznosi kunsku protuvrijednost 20 eura i plaća se na kraju svake edukacijske godine.

Ovoj cijeni treba dodati cijenu individualne terapije i cijenu polaganja ispita.

Cijena završnog ispita iznosi 500 eura u kunskoj protuvrijednosti na dan uplate po srednjem tečaju HNB-a.

Sve uplate kotizacije izvršavaju se u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju  Hrvatske narodne banke  na dan plaćanja, uplatom na žiro-račun broj: IBAN:HR9723300031100387006 kod Splitske banke. Kotizacija se plaća do prvog dana i s prvim danom radionice.

Edukacija se može plaćati po radionici ili za jednu edukacijsku godinu u cijelosti.

Ukoliko Institut uđe u sustav poreza na dodanu vrijednost cijena edukacije uvećava se za stopu PDV-a (važeće tog trenutka u Republici Hrvatskoj).

U slučaju većih monetarnih promjena na tržištu, EAPTI Psihika zadržava pravo na izmjenu cijena kotizacije.

Način provedbe edukacije u potpunosti pripada organizatoru.

Cjelokupna provedba Edukacije iz geštalt psihoterapije podložna je promjenama, kao i promjena  ovog Programa EAPTI Psihike o čemu će svi Polaznici biti na adekvatan način pravovremeno obaviješteni.