Završni ispit

Da bi studenti polagali završni ispit, on ili ona moraju ispuniti sve ciljeve i norme osnovnog i naprednog dijela edukacije.

Završni ispit se sastoji od četiri dijela i rješava se javno, kroz nekoliko dana. Prvi dio je studija slučaja (10,000 – 13,000 riječi). Student mora prikazati klijenta iz njegovog/njenog glavnog područja prakse.

Svaki student je upoznat sa smjernicama i studija slučaja mora biti napravljena prema njima. Studija slučaja je označena sa Prolaz ili Pad.

Drugi dio je praktični i usmeni ispit. Primjer ovog dijela ispita je javan i radi se u radionicama. Grupne radionice se uglavnom sastoje od studenata Psihike, akreditiranih članova, dva službena ispitivača i dva promatrača.

Cilj ovog dijela ispita je omogućavanje studentu da demonstrira svoje terapeutske vještine, u roku od 30 minuta, u manjoj grupi.

Nakon seanse, ispitanik mora odgovoriti na teoretska i metodološka pitanja u odnosu na posao koji je upravo obavljen. Oba dijela drugog dijela ispita se označavaju sa Prošli/Pali.

Treći dio ispita je javna prezentacija jedne od glavnih geštalt tema gdje se ispitanika pita da demonstrira akademske sposobnosti izabrane teme.

Nakon prezentacije ispitaniku publika i ispitivači postavljaju pitanja. Ovaj dio se također označava sa Prošli/Pali.

Četvrti dio ispita obavlja samo onaj dio ispitanika koji je prošao prva tri dijela ispita. Ovaj dio ima ritualnu komponentu gdje se novi terapeuti iniciraju kroz (uvijek drukčiji) ritual u novoj profesionalnoj ulozi geštalt psihoterapeuta. Diploma ne može biti izdana ako student ima manje od 26 godina.