KONTINUIRANA EDUKACIJA I ECP

NASTAVAK EDUKACIJE I  EAGT i EAP

Nakon dobivanja diplome u geštalt psihoterapiji, geštalt psihoterapeut treba nastaviti svoj razvoj.

Diploma iz geštalt psihoterapije se obnavlja svake pete godine. Tijekom tih pet godina licencirani članovi trebaju sudjelovati u 100 sati kontinuirane edukacije kako slijedi:

  1. 20 sati supervizije
  2. Članstvo u DGIPH i EAGT
  3. 30 sati sudjelovanja na kongresima, seminarima, konferencijama i radionicama vezanim za geštalt terapiju
  4. 50 sati intervizije

O svim gore navedenim aktivnostima potrebno je imati valjane pisane potvrde.

    1. 20 sati supervizije
Trener Modalitet Godina Broj sati
1.
2.
3.
4.
    1. 30 sati sudjelovanja na kongresima, seminarima, tečajevima, radionicama
Trener Tema Godina Broj sati
1.
2.
3.
4.
    1. 50  sati intervizije, sudjelovanja u grupama s kolegama glede vlastitog terapijskog posla ili podučavanja geštalt terapije, pisanja na temu geštalt terapije, znanstveni radovi.
Opis Godina Broj sati
1.
2.
3.
4.

Potvrđujem da sam pohađao kontinuiranu edukaciju iz geštalt terapije prema standardima koji odgovaraju standardima Psihike. Slažem se s etičkim kodeksom Psihike. Trenutačno se protiv mene ne vodi nikakav žalbeni postupak.

Popis:

Datum:                                                                                                              Mjesto: