Napredni modul

NAPREDNI MODUL

Tijekom  naprednog modula u grupi polaznici vježbaju u trijadama uloge : terapeut, klijent i opažač. Iskustvo se odnosi na poticanje diskusija, učenja i razjašnjavanju teorije. Kroz svaku ulogu polaznici nastavljaju svoj osobni rast i razvoj, te razvijaju i stječu iskustvo profesionalnih i osobnih vještina. Potiču se  različitosti stilova. Također, od polaznika se očekuje da čitaju, pišu i prezentiraju  iz preporučene literature, te ju moraju povezivati sa životnim iskustvom i grupom. Do ovog stupnja edukacije od polaznika koji imaju malo ili uopće nemaju iskustva rada s klijentima, traži se da započnu i završe kliničku praksu s klijentima.

 

Ciljevi naprednog modula 3. Edukacijske godine:

Od studenata se očekuje razina znanja, razumijevanja i sposobnosti primjenjivanja sljedećeg:

 1. iskustvo uloge terapeuta i početak prepoznavanja osobnog stila uloge unutar sadržaja teorije i metodologije geštalt psihoterapije
 2. teoretski i metodološki koncept geštalt psihoterapije
 3. psihološke dijagnoze i procjene
 4. primjena geštalt teorije i metodologije na različitim grupama klijenata s razumijevanjem različitih dijagnoza i potreba suradnje s mrežom u polju
 5. susret prošlosti-sadašnjosti-budućnosti terapeuta i klijenta u interaktivnom polju terapijskog odnosa
 6. opće znanje psihologije u odnosu na geštalt psihoterapiju
 7. znanje različitih psihoterapijskih pristupa

 

 

 

3. Edukacijska godina

 • Osobno terapijsko iskustvo odvija se u individualnom i grupnom okruženju, od čega u individualnom okruženju 25 sati, a u grupnom 37, 5 sati. Terapeuti gupnog procesa su: Zorica Janković, Ivana Kristić, Daina Udovicich Corelli, Grozdana Biočić – Zrilić i Ivica Medanić.

Radionice iz teorije i metodologije čine 160 sati u prosjeku.

U okviru zadnje zatvorene radionice u edukacijskoj godini, slijedi godišnji feedback od trenera, te se odlučuje o prelasku u slijedeću edukacijsku godinu.

Radionice iz Alternativnih psihoterapijskih pravaca čine 18 sati u prosjeku. Radionice iz alternativnih psihoterapijskih pravaca su otvorenog tipa, i u trećoj godini predviđene su dvije radionice po 18 sati.

Radionice drže predavači koji imaju ugovor sa EAPTI Psihika, EAPTI Psihika ima pravo s nekim predavačem produžiti ili ne produžiti Ugovor, a sve ovisno o vlastitoj procjeni potreba edukacije. Predavači koji trenutno imaju Ugovor sa Psihikom , a sudjeluju u 3. Edukacijskoj godini su: Margareta Mesić, Marija Stefanović, Lidija Pecotić, Sanja Bratina, Berthram Mueller i Slavka Galić. Supervizori u malim gupama su: Ivana Vidaković, Sanela Selmanović Podrug , Anica Dudvarski i Marina Pješčić.

Radionice iz područja supervizije uvode se otprilike u drugoj polovici treće edukacijske godine i one čine okvirno 80 sati.

Polaznici imaju obvezu do kraja treće edukacijske godine napisati i predati  još 3 seminarska rada (svaki 3000 riječi), što znači da na kraju treće godine oni imaju sveukupno 5 seminarskih radova.

 

Ciljevi naprednog modula četvrte godine:  

Od studenata se očekuje razina znanja, razumijevanja i sposobnosti koja im omogućuje da primjenjuju slijedeće:

 1. kontinuirani terapijski rad u uvježbanom grupnom okruženju
 2. kontinuirano iskustvo uloge terapeuta u kliničkom okruženju
 3. kapacitet za raspravom i pisanjem o odabranim metodama rada sa klijentima u odnosu na teoriju i opće znanje o psihoterapiji
 4. razumijevanje principa i primjena profesionalne etike.

4. Edukacijska godina

 • Osobno terapijsko iskustvo odvija se u individualnom i grupnom okruženju, od čega u individualnom okruženju 25 sati, a u grupnom 37, 5 sati. Terapeuti gupnog procesa su: Zorica Janković, Ivana Kristić, Daina Udovicich Corelli, Grozdana Biočić – Zrilić i Ivica Medanić.

Polaznici imaju obvezu od početka edukacije do kraja četvrte edukacijske godine imati  100 sati individualne terapije kod terapeuta koji imaju Ugovor sa EAPTI Psihika (a čija lista je polaznicima predočena), te isti moraju Psihiki  dostaviti potvrde o satima individualne terapije polaznika.

Radionice iz teorije i metodologije čine 160 sati u prosjeku.

U okviru zadnje zatvorene radionice u edukacijskoj godini, slijedi godišnji feedback od trenera, te se odlučuje o prelasku u slijedeću edukacijsku godinu.

Radionice iz Alternativnih psihoterapijskih pravaca čine 18 sati u prosjeku. Radionice iz alternativnih psihoterapijskih pravaca su otvorenog tipa, i u trećoj godini predviđene su dvije radionice po 18 sati.

Radionice drže predavači koji imaju ugovor sa Psihikom d.o.o.. Pshika d.o.o. ima pravo s nekim predavačem produžiti ili ne produžiti Ugovor, a sve ovisno o vlastitoj procjeni potreba edukacije. Predavači koji trenutno imaju Ugovor sa Psihikom , a sudjeluju u 4. Edukacijskoj godini su: Margareta Mesić, Marija Stefanović, Lidija Pecotić, Sanja Bratina, Berthram Mueller i Slavka Galić. Supervizori u malim gupama su: Ivana Vidaković, Sanela Selmanović Podrug , Marina Pješčić i Anica Dudvarski.

Radionice iz područja supervizije uvode se otprilike u drugoj polovici treće edukacijske godine i one čine okvirno 145 sati.

Polaznici imaju obvezu do kraja četvrte edukacijske godine napisati i predati još 3 seminarska rada (svaki 3000 riječi), što znači da na kraju četvrte godine oni imaju sveukupno 8 seminarskih radova.

Polaznici imaju obavezu do ispita napisati studiju slučaja (13000 riječi).

Polaznici imaju obvezu do ispita imati 400 sati rada s klijentima i za to trebaju dostaviti  valjane potvrde.

 

 

 

Cjelokupna edukacija obuhvaća 1600 sati, od čega:

 • Osobno terapijsko iskustvo- individualno i u grupi                               250
 • Teorija i metodologija na iskustveni način                                               617
 • Alternativni psihoterapijski pravci                                                             108
 • Supervizija                                                                                                        225
 • Praksa s individualnim klijentima                                                              400
 • Seminari                                                                                                            8
 • Studija slučaja                                                                                                  1