Psihika knjižnica

POPIS LITERATURE

Geštalt i supervizija:

Ajduković, M. (2009). Refleksije o superviziji: međunarodna perspektiva, Zagreb: Društvo za psihološku pomoć.

Buber, M. (1996). I and Thou, New York: A Touchstone Book.

Bucay, J. (2011). Ispričat ću ti priču, Zaprešić: Fraktura.

Cajvert, L. (2001). Kreativni prostor terapeuta: o superviziji, Sarajevo: Svjetlost.

Evans, K. R. & Gilbert, M. C. (2005). An Introduction to Integrative Psychotherapy, New York: Palgrave Macmillan.

Feder, B. & Ronall, R. (2000). Beyond the Hot Seat: Gestalt Approaches to Group, USA: Beefeeder Press.

Geštalt zbornik, broj 2. (2009). Beograd: Jugoslavensko udruženje geštalt psihoterapeuta.

Geštalt zbornik, broj 4. (2015). Beograd: Srpsko udruženje geštalt psihoterapeuta. x2

Gilbert, M. C. & Evans, K. (2008). Psihoterapijska supervizija: integrativni odnosni pristup psihoterapijskoj superviziji, Zagreb: medicinska naklada.

Hol, J. A. (2005). Jungovsko tumačenje snova: priručnik za teoriju i praksu, Beograd: Esotheria.

Kaufman, G. (1992). Shame: The Power of Caring, Vermont: Schenkman Books.

Perls, F. (1973). The Gestalt Approach & Eye Witness to Therapy, USA: Science and Behavior Books.

Perls, F. S., Hefferline R. & Goodman, P. (1994). Gestalt Therapy: Excitement and growth in the human personality, NY: The Gestalt Journal Press.

Polster, E. & Polster, M. (1973). Gestalt therapy integrated, New York: Random House.

Radionov, T. (2013). Geštalt terapija, Zagreb: Naklada Slap.

Spagnuolo Lobb, M. & Francesetti, G. (2013). The Now-for-Next in Psychotherapy. Gestalt Therapy Recounted in Post-Modern Society, Milano: FrancoAngeli.

Studies in Gestalt Therapy: Dialogical Bridges (2008). Vol. 2, br. 2, Italy: Istituto di Gestalt.

Yalom, I. (1980). Existential psychotherapy, New York: Basic books.

Yalom, I. (2001). Kad je Niče plakao, Beograd: Plato.

Yalom, I. (2005). Krvnik ljubavi i ostale psihoterapijske novele, Beograd: Plato.

Yalom, I. (2011). Čari psihoterapije, Novi Sad: Psihopolis Institut.

Yalom, I. (2012). Problem Spinoza, Beograd: Plato Books.

Yalom, I.D. (1996). Lying on the Couch, New York: HarperCollins.

Yalom, I.D. & Elkin, G. (1974). Every Day Gets a Little Closer: A Twice-Told Therapy, USA: Basic Books.

Yalom, I.D. & Elkin, G. (2013). Svakim danom sve bliže: proces terapije iz oba ugla, Novi Sad: Psihopolis Institut.

Yalom, I. & Leszcz M. (2005). The theory and practice of group psychotherapy, New York: Basic books.

Yalom, I.D. & Leszcz, M. (2013). Teorija i praksa grupne psihoterapije, Novi Sad: Psihopolis Institut.

Zbornik rezimea/ 1. internacionalni i interdisciplinarni kongres „Suvremenost, etika, svjesnot, psihoterapija“, Zagreb, Hrvatska, 18.-20.rujna 2015., Beograd: Udruženje za geštalt terapiju Srbije.

Zinker, J. (1977). Creative Process in Gestalt Therapy, USA: Random House.

Žinžer, S. (2014). Geštalt terapija: umetnost kontakta, Novi Sad: Psihopolis Institut.

 

Ostalo:

Adler, A. (1990). Poznavanje čoveka. Novi Sad: Biblioteka Matice srpske.

Ajdukovic, Bacinger-Klobucaric, Bozicevic, Brlas, Gulin, Lukic Cesarik, Ljubesic, Mesić, Mikus, Nazor, Pantic, Tuftan, Uranija. (2010). Psihologija u zaštiti mentalnog zdravlja, Zavod za javno zdravstvo “Sveti Rok”, Virovitica. (2)

Arambašić, L. (2005). Gubitak, tugovanje, podrška. Jastrebarsko: Naklada Slap.

Autorski kolektiv (1968). Agresivnost deteta ometenog u ponašanju, Ljubljana.

Berne, E. (2010). Koju igru igraš, psihologija ljudskih odnosa, Zagreb.

Bomon, H. (2014). Duša kao dimenzija iskustva, Zagreb: Intronaut.

Buljan, D. (2013). Konzultativno-suradna psihijatrija, Zagreb: Vemako tisak.

Buljan Flander, G. & Zarevski, P. (2010). Moji se roditelji razvode, priručnik za pomoć djeci i mladima čiji su roditelji razvedeni ili su u postupku razvoda braka, Zagreb.

Buzov, I. (1993). Snovi u psihoterapiji. Zagreb: Medicinska naklada.

Časopis za područje kliničke i zdravstvene psihologije, kliničke neuropsihologije, savjetovanja, psihoterapije i srodnih disciplina (2008). Klinička psihologija, Jastrebarsko: Slap.

Društvo psihologa Istre: Psihologija Mediji Etika, iskustva i promišljanja za bolju suradnju. (2009). Pula: Slap.

Edindžer, E.F. (2010). Anatomija psihe: alhemijski simbolizam u psihoterapiji. Novi Sad: Akademska knjiga.

Franc, M.L. fon (2010). O proricanju i o sinhronicitetu, Beograd: Krug Cmmerce.

Franc, M.L. fon (2010). O snovima i o smrti, Beograd: Krug Commerce.

Franc, M.L. fon (2012). Senka i zlo u bajkama, Beograd: Fedon.

Franc, M.L. fon (2010). Snovi, Beograd: Fedon.

Frankl, V. (2007). Nečujan vapaj za smislom: Psihoterapija i humanizam, IP „Žarko Albulj“.

Frankl, V. (2009). Psihoterapija i egzistencijalizam: smisao i duševno zdravlje. Beograd: IP „Žarko Albulj“.

Frankl, V. E. (2001). Život uvijek ima smisla, Zagreb: »Offset Markulin«.

Freud, S. (2003). Mali Hans: analiza fobije jednog petogodišnjeg dječaka, Beograd: Čigoja štampa.

Fulgosi, A. (1990). Psihologija ličnosti: teorije i istraživanja. Zagreb: Školska knjiga.

Galić, J. (2002). Zlouporaba droga medu adolescentima, rezultati istraživanja, Zagreb: Medicinska naklada.

Grasberger, D. (2004). Autogeni trening, Zagreb: Mozaik knjiga.

Gulding, M.M. & Gulding, R.L. (2007). Promeniti život: terapija novom odlukom. Novi Sad: Psihopolis Institut.

Hargie, O. (2006). The handbook of communication skills, third edition.

Hartley, P. (1999). Interpersonal communication, second edition.

Hausner, S. (2015). Čak i po cijenu života: sistemske konstelacije u radu s oboljelima, Zagreb: Pistacio d.o.o.

Helinger, B., Ten Hevel, G. (2010). Priznati ono što jeste, razgovori o upletenosti i rešenju, Beograd.

Hellinger, B., Weber G. & Beaumont H. (2015). Nevidljivi zakoni ljubavi, Zagreb.

Hornaj, K. (1966). Naši unutrašnji konflikti, Titograd: „Grafički zavod“.

Jaspers, K. (1996). Mala škola filozofskog mišljenja, Laguna.

Jung, K. G. (2011). San i tumačenje snova. Novi Sad: Psihopolis Institut.

Jung, K.G. (1995). Sećanja, snovi, razmišljanja, Beograd.

Juul, J. (1995). Vaše kompetentno dijete, Zagreb: Educa.

Kalin, B. (2006). Povijest filozofije, Zagreb: Školska knjiga.

Kocijan-Hercigonja, D. (2014). Multidisciplinarni pristup detekciji, dijagnostici i tretmanu djece s hiperkinetskim poremećajem.

Koic, E. (2009). Problematično i patološko kockanje, Virovitica.

Krizmanić, M. (2009). Tkanje života: putovi i staze do životnog zadovoljstva i sreće, Zagreb: Profil.

Kubler Ross, E. (2010). O smrti i umiranju, Beograd.

Kubler Ross, E. (2011). O životu posle smrti, Beograd. (2)

Kubler Ross, E. (1989). Razgovori s umirućima, IV. izdanje, Biblioteka “Oko 3 ujutro”.

Lacković-Grgin, K. (1994). Samopoimanje mladih, Jastrebarsko: Naklada Slap.

Lelord, F. (2011). Hector u potrazi za srećom, Zagreb: Znanje.

Miljković, D. & Rijavec, M. (2002). Kako rješavati konflikte?, Zagreb: IEP d.o.o.

Miljković, D. & Rijavec, M. (2002). Komuniciranje u organizaciji. Zagreb: IEP d.o.o.

Miljković, D. & Rijavec, M. (2004). Pričaj mi priču. Zagreb: Ljubičasti šešir.

Obiteljski zakon. (2000). Zagreb: Narodne novine.

Palmer, P. (2004). Da te barem mogu držati za ruku…Kako preboljeti tugu i gubitak, Zagreb: Biblioteka “Dječje slovo”.

Parkin, J.C. (2011). Jebe mi se: najuzvišeniji duhovni put. Zagreb: Naklada Ljevak.

Peck, M. S. (2006). Ljudi laži; nada u mogućnost lečenja ljudskog zla, Beograd: Alnari.

Peck, M. S. (2014). Korak dalje putem kojim rjeđe se ide, Zagreb: Mozaik.

Petz, B. (1992). Psihologijski rječnik. Zagreb: Prosvjeta.

Pijaže,Ž. & Inhelder, B. (1978). Intelektualni razvoj deteta, Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada:Ljetopis socijalnog rada (2008). Godište: 15, broj 2. Zagreb: Sveučilišna tiskara d.o.o.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Studijski centar socijalnog rada: Ljetopis socijalnog rada (2011). Godište: 18, broj 2., Tiskara Zelina d.d.

Ridel, I. (2009). Živjeti s bajkama, Beograd: Fedon.

Ridel I. (2009). Živjeti s bajkama: kako odbačeno dete nalazi svoju sreću. Beograd: Fedon.

Sakoman, S. (2002). Obitelj i prevencija ovisnosti, Zagreb: SysPrint.

Schopenhauer, A. (2006). Pareneze i maksime, Beograd.

Stein, M. (2005). U srednjim godinama: Jungovska perspektiva, Beograd: Plato.

Stein, M. (2007). Jungova mapa duše, pregled najvažnijih aspekata Jungove teorije psihe, Laguna.

Supek: Sociologija.

Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet – Zadar: Radovi, radzio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije (9), Zadar, 1994.

Vulić-Prtorić, A., Cifrek-Kolarić, M. (2010). Istraživanja u razvojnoj psihopatologiji, Zadar.

Vulić-Prtorić, A. (2004). Depresivnost u djece i adolescenata, Jastrebarsko.

Watzlawick, P., Weakland, J. & Fisch, R. (2003). Na drugi način- Načela postavljanja i rješavanja problema, Zagreb: Algoritam.

Watzlawick, P. (1993). The language of change, Elements of Therapeutic Communication.

Watzlawick, P. (1993). The situation is hopeless but not serious, The pursuit of unhappiness.