O NAMA

Psihika d.o.o. (EAPTI) – Europski akreditirani psihoterapijski trening Institut – Centar za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje, Zadar, osnovana je 31. listopada 2007. godine, a europsku akreditaciju dobila je 30. rujna 2017. godine, čime se svrstala na listu europskih Instituta.

Psihika organizira edukaciju za geštalt terapeute, te uz to nudi psihoterapijske, savjetodavne i ostale edukacijske usluge.

Direktor Psihike je Margareta Mesić, univ. spec., klinički psiholog, geštalt terapeut, supervizor.

Edukacija prve grupe za geštalt terapeute u Zadru počela je  u ožujku 2004. godine  u suradnji s GPTIM „Gestalt psychotherapy training institute Malta“ i Geštalt studiom Beograd, a uz podršku Društva psihologa Zadar i Hrvatskog psihološkog društva.. Tako je edukacija već te prve grupe bila organizirana prema programu malteškog instituta koji je 2005. godine dobio službeno priznanje od Europske asocijacije za psihoterapiju (EAP). Na taj način omogućeno je svima koji se nalaze u ovoj edukaciji članstvo u Europskoj asocijaciji za geštalt terapeute ( EAGT) i apliciranje za Europski certifikat psihoterapeuta (ECP).

Razvoju naše „škole“ posebno su doprinjeli: Lidija Pecotić, Marija Stefanović, Ema Stoimenova, Kenneth Evans ((†) – Srpanj 2016.), Veronika Reljac, Krunoslav Kolarić i drugi nama dragi kolege i prijatelji, kao i svi edukanti koji su svojim sudjelovanjem u edukaciji podržavali vjeru u geštalt terapiju i u ljude.

Prva grupa iz geštalt edukacije položila je završni ispit za geštalt terapeuta 18. rujna 2008. godine. Svi terapeuti iz te grupe ostvarili su pravo na članstvo u EAGT i ECP.

Danas Psihika ima grupe u cijeloj Hrvatskoj.

Hrvatska psihološka komora (HPK) boduje ovu edukaciju u cijelini. Edukacija je prijavljena i Hrvatskoj komori socijalnih radnika. Također, Hrvatska liječnička komora (HLK) svaku je prijavljenu radionicu stručno bodovala. Naši su edukanti i diplomirani terapeuti članovi Društva za geštalt integrativnu psihoterapiju hrvatske (DGIPH).

Psihika i dalje intenzivno surađuje s GPTIM Malta, EAPTI-SEB, Geštalt Institut Skopje, PSIHO-INTEGRUM SARAJEVO, Intronaut Zagreb, Institut D.O.M., Poliklinika Kocijan Hercigonja, HPK Hrvatska, Hrvatska komora socijalnih radnika, HLK Hrvatska, DGIPH Hrvatska.

ČLANOVI PSIHIKE D.O.O.

Direktorica EAPTI Psihika je Maragreta Mesić, univ. spec., klinički psiholog, geštalt psihoterapeut i supervizor, trener, EAGT

U statusu pridruženog učitelja i supervizora – vode osnovni program, napredni program i superviziju:
DR. SC. LIDIJA PECOTIĆ, supervizor i trener u edukaciji iz Geštalt psihoterapije i sistemskih konstelacija, ECP, EAGT
MARIJA STEFANOVIĆ, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut, ECP, EAGT
DR. BERTHRAM MÜLLER, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut
DOC.DR.SC. ALAN MEDIĆ, DR.MED., liječnik, certificiran geštalt psihoterapeut, certificirani pridruženi učitelj (Psihika d.o.o i GPTIM) za bazični program, EAGT
GROZDANA BIOČIĆ ZRILIĆ, klinički psiholog, geštalt psihoterapeut
SANJA BRATINA, psiholog, geštalt psihoterapeut, ECP, EAGT
DR.SC. VELIMIR B. POPOVIĆ, klinički psiholog, Jungovski analitičar i član IAAP-a koji je ujedno završio edukaciju iz psihoanalize
Dr. med. VLADIMIR MILOŠEVIĆ, spec. psihijatrije, psihodramski terapeut, supervizor i trener

DRAGANA ILIĆ, klinički psiholog, ECP, EAGT

I drugi akreditirani treneri i supervizori.

»Osoba koja se usuđuje biti kreativna, koja se usuđuje slamati granice, ta osoba, ne samo da sudjeluje u čudu, već počinje shvaćati da  u svom procesu bivanja ona sama postaje čudo.»J.Zinker