Opći ciljevi

OPĆI CILJEVI

Edukacija iz Geštalt psihoterapije ima za cilj pružiti polaznicima upoznavanje s teorijom i metodologijom geštalt psihoterapije i njenom primjenom u praksi.

Edukacijom iz geštalt psihoterapije (EAPTI Psihika) polaznici razvijaju znanja i vještine potrebne za dobivanje stručne kvalifikacije geštalt psihoterapeuta. Da bi se postigli ovi ciljevi, program edukacije traje četiri do pet godina, i okvirno je organiziran na slijedeći način:

  • 617 sati teorije i metodologije (iskustveni način)
  • 400 sati rada s realnim klijentima
  • 225 sati grupne supervizije
  • 250 sati osobnog terapijskog iskustva (od čega 100 sati individualne terapije, a 150 sati terapije u grupi)
  • 108 sati edukacije iz alternativnih različitih terapijskih pravaca (obiteljske konstelacije, Jungijanska psihoanaliza)
  • 8 seminarskih radova
  • 1 studija slučaja: dio završnog ispita
  • „peer grupe“ bez prisustva trenera

Cijeli program obuhvaća 1 600 sati, ne računajući sate potrebne za čitanje literature, pisanje seminarskih radova i izradu studije slučaja.