Specifični ciljevi

SPECIFIČNI CILJEVI

EAPTI Psihika nudi europski akreditirani program edukacije iz geštalt terapije.

Završavanje ovog programa omogućava polaznicima  EAGT i EAP diplome.

 

Program je podijeljen na dva dijela:

  • osnovni nivo- prve dvije godine,
  • napredni nivo- druge dvije godine.

 

Svaka edukacijska godina odvija se na slijedeći način:

  • osobno terapijsko iskustvo odvija se tijekom cijele edukacije na način da osnovni dio edukacije obuhvaća 50 sati individualne terapije i napredni dio edukacije 50 sati individualne terapije. Individualnu terapiju polaznici mogu obavljati kod licenciranih geštalt terapeuta koji se nalaze na listi terapeuta EAPTI Psihike (100 sati),
  • radionice iz teorije i metodologije geštalt terapije (iskustvene i predavanja) odvijaju se dinamikom jednom mjesečno u radionicama koje traju dva do tri dana (617 sati),
  • radionice iz područja supervizije započinju u naprednom dijelu edukacije (225 sati),
  • radionice iz drugih psihoterapijskih pristupa koje uključuju i iskustvene i seminarske sate odvijaju se tijekom cijele edukacije (108 sati),
  • klinička praksa sa realnim klijentima počinje u naprednom dijelu edukacije (400 sati). Odgovornost u pronalaženju i uređivanju prostora za ovakvu vrstu rada pripada edukantima. Trener može podržati kliničku praksu pružanjem relevantnih informacija i pismom preporuke ukoliko je potrebno,
  • 8 seminarskih radova iz teorije i prakse geštalt terapije (2 000 – 3 000 riječi svaki) prezentiraju se tijekom vikend susreta,
  • 1 studija slučaja (13 000 riječi kao dio završnog ispita),
  • povremene „peer grupe“ bez trenera odvijaju se u trajanju od po tri sata svaka.