Nina Kolanović, magistra psihologije

O meni:

Nina Kolanović je Mag.Psiholog, Geštalt psihoterapeut i pridruženi učitelj Geštalt terapije u Psihika EAPTI. Diplomirala je psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, (1998-2004). Certificirani je Geštalt terapeut, Certificirani učitelj GT i Certificirani terapeut Constellation of Human Sistem (EAPTI-GPTIM, EAPTI-PSIHIKA, Institut “Berth Hellinger” na Malti). Završila je 1.god. Imago terapije. Bila je Predsjednica Društva za Geštalt i Integrativnu psihoterapiju Hrvatske od  2018-2019. (DGIPH). Član je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva i član Komore psihoterapeuta Hrvatske. Aktivni je član Izvršnog Odbora Komore psihoterapeuta Hrvatske. Član je Upravnog vijeća Psihijatrijske bolnice Ugljan i član Školskog odbora Ekonomsko-birotehničke i trgovačke škole. Svoje profesionalno iskustvo stječe radom kao psiholog – volonter u Centru za djecu i omladinu s posebnim potrebama „Los Rosales“ u Mostaru, volonterskim radom u Udruzi “Duga” za zaštitu žena u Zadru. Radila je kao prof. psihologije u srednjim školama u Zadru (Ekonomsko birotehnička i trgovačka škola, Gimnazija Franje Petrića) i Biogradu ( Srednja škola Biograd na Moru te radom u udrugama „Humani studio“ i “Put Života”, u Zadru na poslovima psihološkog savjetovanja, psihoterapije i edukacije. U Ekonomsko birotehničkoj i trgovačkoj školi u Zadru radila je kao profesorica psihologije marketinga i poslovne psihologije te je bila mentorica odgovorna za praksu studenata psihologije. Vlasnica i zaposlenica u Kontakt Diversa d.o.o. razvoj osobnih, obiteljskih i poslovnih potencijala na mjestu psihologa i psihoterapeuta. Radi kao Učitelj u Institutu za Geštalt Psihoterapiju Psihika (EAPTI) u Zadru. Sudjelovala je na brojnim domaćim i stranim kongresima i simpozijima s vlastitim prezentacijama radionica. Pohađala je seminare koji se bave alternativnim pristupom ljudskoj svijesti. Organizira i vodi edukativno/iskustvene radionice te individualnu, partnersku i grupnu psihoterapiju u Zadru. Stalno se educira i usavršava u svom pozivu. Trenutno je student Supervizije iz Geštalt Psihoterapije u HCC Italy.