RADIONICE I SEMINARI

2019. godina

23. i 24. veljače 2019.; Vladimir Milošević

Tema: “Kreativnost kao odgovor na traumu – Psihodrama”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 11:00 do 20:00 h; nedjelja: od 10:00 do 19:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_____________________________________________________________

30. i 31. ožujka 2019.; Mira Klarin

Tema: “Razvojna psihologija”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 09:00 do 19:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

______________________________________________________________

06. i 07. travnja 2019.; Lidija Pecotić

Tema: “Obiteljske konstelacije”

Mjesto: Opatija, hotel Admiral

Vrijeme: subota: od 11:00 do 20:00 h; nedjelja: od 10:00 do 19:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

______________________________________________________________

13. i 14. travnja 2019.; Lidija Pecotić

Tema: “Anksioznost i panični napadi kao suvremena kreativna adaptacija”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

______________________________________________________________

27. i 28. travnja 2019.; Mirjana Graovac

Tema: “Psihosomatika kod djece i adolescenata”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 09:00 do 15:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_______________________________________________________________

11. i 12. svibnja 2019.; Vesna Hercigonja Novković

Tema: “Psihoterapijski odnos u radu sa djecom i adolescentima, prvi dio”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 09:00 do 15:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

________________________________________________________________

08. i 09. lipnja 2019.; Vesna Hercigonja Novković

Tema: “Psihoterapijski odnos u radu sa djecom i adolescentima, drugi dio” – uključuje naglasak na korištenje terapijskih tehnika u terapijskom procesu s djecom

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 09:00 do 15:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_________________________________________________________________

06. i 07. srpnja 2019.; Lidija Pecotić

Tema: “Proces odvajanja, žalovanja i oplakivanja – geštalt pristup”

Mjesto: Opatija, hotel Admiral

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

__________________________________________________________________

13. i 14. srpnja 2019.; Lidija Pecotić

Tema: “Obiteljske konstelacije”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 11:00 do 20:00 h; nedjelja: od 10:00 do 19:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

___________________________________________________________________

17. i 18. kolovoza 2019.; Lidija Pecotić

Tema: “Geštalt terapeut u terapijskom odnosu – estetika i etika terapijskog kontakta”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

____________________________________________________________________

07. i 08. rujna 2019.; Slavka Galić

Tema: “Klinička dijagnoza i procjena kod djece i adolescenata”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 11:30 do 17:30 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_____________________________________________________________________

05. i 06. listopada 2019.; Milica Lazarević

Tema: “Obiteljska sistemska terapija u radu s djecom i adolescentima”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 09:00 do 20:00 h; nedjelja: od 09:00 do 13:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

______________________________________________________________________

02. i 03. studenoga 2019.; Tatjana Gjurković

Tema: “Terapija igrom”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 10:15 do 16:15 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_______________________________________________________________________

07. i 08. prosinca 2019.; Dubravka Kocijan Hercigonja

Tema: “Etika u radu sa djecom i adolescentima”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 11:30 do 17:30 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_______________________________________________________________________

07. i 08. prosinca 2019.; Vladimir Milošević

Tema: “Transgeneracijska psihodrama – psihodramska eksploracija genograma”

Mjesto: Zagreb

Vrijeme: subota: od 11:00 do 20:00 h; nedjelja: od 10:00 do 19:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

 

 

2018. godina

16. i 17. lipnja 2018.; Vladimir Milošević

Tema: “Transgeneracijska psihodrama – psihodramska eksploracija genograma”

Mjesto: Opatija, hotel Admiral

Vrijeme: subota: od 11:00 do 20:00 h; nedjelja: od 10:00 do 19:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_____________________________________________________________

07. i 08. srpnja 2018.; Slavka Galić

Tema: “Dječja i adolescentna klinička procjena i dijagnoza”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 10:00 do 16:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

______________________________________________________________

07. i 08. srpnja 2018.; Lidija Pecotić

Tema: “Terapijski odnos iz odnosne perspektive”

Mjesto: Opatija, hotel Admiral

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_______________________________________________________________

14. i 15. srpnja 2018.; Lidija Pecotić

Tema: “Dijagnoza u geštalt terapiji iz perspektive odnosa”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

________________________________________________________________

18. i 19. kolovoza 2018.; Lidija Pecotić

Tema: “Primjena geštalt terapije u radu s traumom”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

_________________________________________________________________

29. i 30. rujna 2018.; Gordana Buljan Flander

Tema: “Trauma kao specifični problem kod djece i adolescenata”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 10:00 do 16:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

__________________________________________________________________

13. i 14. listopada 2018.; Bertram Müller

Tema: “Stvari o kojima se nerado priča ili etički problemi u psihoterapiji”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 18:00 h; nedjelja: od 09:00 do 17:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

__________________________________________________________________

24. i 25. studenog 2018.; Vesna Hercigonja Novković

Tema: “ADHD i poremećaji u ponašanju”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 10:00 do 16:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com

___________________________________________________________________

15. i 16. prosinca 2018.; Tatjana Gjurković

Tema: “Uvod u terapiju igrom”

Mjesto: Zadar, hotel Kolovare

Vrijeme: subota: od 10:00 do 19:00 h; nedjelja: od 10:00 do 16:00 h

Za više informacija o radionici i prijavi na gestalt@psihika-doo.com