LISTA TERAPEUTA

 

Lista terapeuta za individualnu terapiju s edukantima- Zadar i Split

Ime i prezime

telefon

e-mail

Jelena Babić

095 907 7412

joubabic@yahoo.com

Grozdana Biočić- Zrilić

091 588 9414

grozdana.b.z@gmail.com

Silvana Čeko Jurišić

098 727 453

silvana.ceko.jurisic@gmail.com

Ivana Ćelić Vukić (Split)

098 881 282

 ivanacelicvukic@gmail.com

Nikolina Franić Popović (Split)

099 680 3004

franiki@net.hr

Maja Lovrin Đurović

098 169 8957

mlovrin@yahoo.com

Vilma Mazija

095 572 1504

vilma.mazija@gmail.com

 Ivica Medanić

091 535 4550

 ivicamedanic@net.hr

Margareta Mesić

098 959 40 42

margareta.jurisic@zd.t-com.hr

Marina Milivojević

099 233 4737

sunce.marina@gmail.com

Ana Šalov

095 911 3873

a.devic@yahoo.com

Dijana Vrsaljko

091 767 9674

dijanavrsaljko@net.hr

 Lista terapeuta za individualnu terapiju s edukantima – Rijeka i Pula

Tamara Dukić

 098 509 601

tamara.dukic@gmail.hr

Vali Ferković – Krapic

 091 162 2074

valiferkrapic@gmail.com

Željka Frković

 091 561 4990

savjetovaliste@ri-nadbiskupija.hr

Zorica Janković

 091 583 2807

ivica.jankovic@ri.t-com.hr

Lahorka Jurčić

 091 533 0294

lahorka.jurcic@gmail.com

Krunoslav Kolarić

 091 881 5634

krunoslav.kolaric@gmail.com

Šarlota Šajina

091 781 7064

sarlota.sajina23@gmail.com

Lista terapeuta za individualnu terapiju s edukantima – Osijek

Anica Dudvarski

Ivana Kristić

platypus@stcable.net

ivana.gestaltns@gmail.com

Lista terapeuta za individualnu i grupnu terapiju s edukantima – Zagreb
Nataša Barolin Belić  098 966 7796 natasa@barolinbelic.com
Sandra Grubić 098 917 6575 sandraskvo@gmail.com

Lana Hrgovan

095 906 5913

lana.hrgovan@gmail.com