LISTA TERAPEUTA

 

Lista terapeuta za individualnu terapiju s edukantima- Zadar i Split

Ime i prezime

telefon

e-mail

Jelena Babić

095 907 7412

joubabic@yahoo.com

Grozdana Biočić- Zrilić

091 588 9414

grozdana.b.z@gmail.com

Silvana Čeko Jurišić

098 727 453

silvana.ceko.jurisic@gmail.com

Ivana Ćelić Vukić (Split)

098 881 282

 ivanacelicvukic@gmail.com

Nikolina Franić Popović (Split)

099 680 3004

franiki@net.hr

Maja Lovrin Đurović

098 169 8957

mlovrin@yahoo.com

Vilma Mazija

095 572 1504

vilma.mazija@gmail.com

 Ivica Medanić

ivica.medanic@gmail.com

Nina Kolanović   098 1934 878 nina.kolanovic@gmail.com

Marina Milivojević

099 233 4737

sunce.marina@gmail.com

Ana Šalov

095 911 3873

a.devic@yahoo.com

Dijana Vrsaljko

091 767 9674

dijanavrsaljko@net.hr

 Lista terapeuta za individualnu terapiju s edukantima – Rijeka i Pula

Snježana Božić bozic.snjezana@gmail.com
Tamara Dukić 098 509 601 tamara.dukic@gmail.hr
Zorica Janković 091 583 2807 jankoviczorica6@gmail.com
Lahorka Jurčić 091 533 0294 lahorka.jurcic@gmail.com
Krunoslav Kolarić 091 881 5634   krunoslav.kolaric@gmail.com
Mia Kovačević Host  091 799 06 51 miakovacevic.mail@gmail.com
Sara Reljica Kostić sara.reljina@gmail.com
Daina Udovicich Corelli

Boris Volarić

098 505 918

0998450574

udaina2001@yahoo.com

borvolaric@hotmail.com

Lista terapeuta za individualnu terapiju s edukantima – Osijek

Anica Dudvarski

Ivana Kristić

platypus@stcable.net

ivana.gestaltns@gmail.com

 

 

Lista terapeuta za individualnu i grupnu terapiju s edukantima – Zagreb
Nataša Barolin Belić  098 966 7796 natasa@barolinbelic.com
Sandra Grubić 098 917 6575 sandraskvo@gmail.com
Lana Hrgovan

Marija Eva Ugrina Bovan

095 906 5913

091 5364421

lana.hrgovan@gmail.com

marija.eva.ugrina@gmail.com