Životopisi terapeuta Psihike

JELENA BABIĆ

Jelena Babić je diplomirana geštalt psihoterapeutkinja. Rođena je u Ljubljani 1981. godine. Nakon završene opće gimnazije i srednje medicinske škole upisuje Edukacijsko rehabilitacijski fakultet-smjer rehabilitacija u Zagrebu. Uskoro se počinje zanimati za rad na sebi. Traga za novim i drugačijim shvaćanjima sebe kroz psihoterapiju te alternativne tehnike poput meditacije, reikija (1. stupanj) te Bioenergetske metode po Domančiću (1. stupanj). Nakon završenog fakulteta spletom životnih okolnosti dolazi u Zadar te se zapošljava kao prof . rehabilitator u školi za djecu s utjecajnim teškoćama u razvoju. Iste godine upisuje i edukaciju za geštalt psihoterapeuta u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje-Psihika d.o.o. pri Malteškom institutu GTPIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić. Diplomu stječe 2012.g. te posjeduje certifikat EAGT-a (European Association for Gestalt Therapy).

Aktivna je članica i tajnica Udruge za osobni rast i razvoj te psihosocijalnu podršku – Kreativne Adaptacije te članica Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske ( DGIPH).

Kontinuirano se dodatno educira: dodatna edukacija psihoterapeuta za rad s osobama oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima, “Kako psihoterapija može pomoći prevenciji i liječenju karcinoma? – pri Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske – SPUH, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)-rad na psihološkim opterećenjima i traumama (1.stupanj), pri Hrvatsko-austrijskom trening centru za NLP/NLPt.

Radi s pojedincima na ostvarivanju njihove osobne cjelovitosti, zdravlja, promjene, tj. na kreiranju kvalitetnog života na svim razinama.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

SILVANA ČEKO JURIŠIĆ

Silvana Čeko Jurišić radi kao gestalt psihoterapeutkinja (EAGT) i seksualna terapeutkinja u edukaciji s odraslim pojedincima i parovima na njihovim osobnim i partnerskim promjenama.

Diplomirala je pedagogiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru te je određeno vrijeme radila kao pedagog u zadarskim dječjim vrtićima. Na mjestu stručnog suradnika pedagoga usavršila je sve oblike rada, s izvrsnim rezultatima u radu s roditeljima i odgojiteljima.

Diplomu Gestalt psihoterapeuta stekla je 2012. godine u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu GPTIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić. Edukaciju za seksualnog terapeuta upisuje 2013. godine, pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju.

Kroz iskustvo rada s klijentima uvidjela je značaj  problematike seksualnog zdravlja za cjeloviti razvoj individue. Ujedno, kako je tematika zdravstvenog odgoja proteklih godina izazvala medijsku pozornost, zainteresirala se za ovo područje rada na profesionalnoj, ali i na osobnoj razini. Mjesto je to, koje nalazi zanimljivim i izazovnim, s obzirom na kulturološko okruženje i pojedine tabue koji mistificiraju ovu tematiku.

Kontinuirano pohađa stručne seminare i superviziju iz područja psihoterapije te je sudjelovala u edukaciji EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), rad na psihološkim opterećenjima i traumama (1. stupanj), pri Hrvatsko – austrijskom trening centru za NLP / NLPt.

Silvana Čeko Jurišić predsjednica je Udruge Kreativne Adaptacije.

U brojne aktivnosti, ubraja i aktivno članstvo u HDST (Hrvatsko društvo za seksualnu terapiju) te Udruzi Ludruga, a u  Zadru je pokrenula grupu uzajamne podrške za osobe s psihičkim poteškoćama i njihove najbliže.

Članica je Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH), Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te posjeduje certifikat EAGT – a (European Association for Gestalt Therapy).

_______________________________________________________________________________________________________________

 

IVANA ĆELIĆ VUKIĆ

Rođena 1981. godine u Splitu gdje trenutno živi i radi. Udana i majka dviju djevojčica.

Nakon završene gimnazije, diplomirala psihologiju 2005. godine na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Radno iskustvo:

– od 2005. godine stručni suradnik psiholog i profesor u srednjim školama te stručni suradnik u osnovnim školama.

– iskustvo rada kao stručni savjetnik za profesionalno usmjeravanje pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, područna služba Split (testiranje i savjetovanje učenika završnih razreda osnovne i srednje škole i radionice za nezaposlene „Kako tražiti posao“ i „Kako se predstaviti  poslodavcu“)

– provodila radionice za djelatnike u turizmu („Komunikacijske vještine“)

– držala radionice na stručnim viječima učitelja razredne nastave i vjeroučitelja („Emocije i poučavanje“, „Mentalne mape“)

– trenutno zaposlena kao stručni suradnik psiholog u Osnovnoj školi „Žrnovnica“ (od 2009).

Dodatne edukacije:

– kontinuirano usavršavanje na stručni skupovima i seminarima Agencije za odgoj i    obrazovanje

– redovita sudjelovanja na Županijskim vijećima psihologa osnovnih i srednjih škola

– 2013. i 2014. Osnovni i napredni tečaj medijacije u organizaciji Foruma za slobodu odgoja i Centra za održivi razvoj

– Edukacija iz geštalt psihoterapije u organizaciji Psihike d.o.o. po licenci Malteškog instituta (GPTIM) i pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić završena 2013. godine, diploma geštalt psihoterapeuta s certifikatom EAGT-a  (European Association for Gestalt Therapy).

Od 2014. godine pohađa edukaciju za voditelja Sistemskih konstelacija u organizaciji Psihike d.o.o. i pod vodstvom dr. Lidije Pecotić.

Iskustvo rada kao psihoterapeut od 2011. godine uz kontinuiranu superviziju.

U 2012. i 2013. Obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije, savjetovanje i psihoterapija s djecom, mladima, odraslima i parovima.

Trenutno radi u okviru „Udruge Sensa“, čija je predsjednica (psihoterapija i savjetodavni rad s djecom, mladima, odraslim osobama i obiteljima te edukacija u svrhu pomoći u rješavanju svakodnevnih teškoća i unaprijeđenja kvalitete života).

Član Društva psihologa u Splitu, Hrvatske psihološke komore i EAGT.

__________________________________________________________________________________________________________

 

TAMARA DUKIĆ

Tamara Dukić je profesor hrvatskog jezika i književnosti i diplomirani gestalt psihoterapeut.

Edukaciju iz psihoterapije završila je pri Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje – Psihika d.o.o. Zadar u i Gestalt psychotherapy training institute Malta, 2011. godine.

Član je EAGT (euoropean association for gestalt therapy), i certifikata „the european certificate of gestalt psychotherapy“  (12-519).

Član je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.

Djeluje kao gestalt psihoterapeut pri udruzi,  GESTALTeria, Rijeka, Krešimirova 8.

Svoj profesionalani rad usmjerila je u dva područja:

–          Savjetnik je za strukovno obrazovanje pri OK PGŽ (organizacija ispita, edukacija, seminara)

–          Surađuje s različitim institucijama i tvrtkama:

Suradnik  – predavačpsihologija komunikacije i komunikacijske vještine

(P biro d.o.o., Rijeka)

Surađivala je i s  Centrom za socijalnu skrb u Rijeci  (praćenje i nadzor obitelji, adolescenata).

U svom radu s klijentima usmjerena je na individualni rad, rad s parovima, rad u grupi, inidvidualni rad s edukantima – polaznicima edukacije za gestalt psihoterapeuta.

Surađuje s ostalim gestalt psihoterapeutima u organizaciji i održavanju seminara, grupnih terapija i predavanja.

________________________________________________________________________________________________________

 

VALI FERKOVIĆ-KRAPIĆ

Rođena 1961.g. u Rijeci gdje živi i radi kao psiholog i gestalt psihoterapeut. Udana je i majka dva sina.
Nakon završene Pedagoške gimnazije, diplomirala je 1985.g. na Filozofskom fakultetu u Rijeci i stekla zvanje diplomiranog psihologa, profesora.
Od 1984.g. radi kao psiholog u Dnevnom centru “S.Raškaj” u Rijeci sa slušno oštećenom djecom i djecom s govorno-jezičnim i komunikacijskim teškoćama. Od 2008.g.vodi radionice “Priprema za školu”za djecu školske obveznike s usporenim govorno-jezičnim razvojem. Paralelno uz rad s djecom, vodi bračno savjetovalište za roditelje djece sa slušnim, govornim i komunikacijskim teškoćama.
1995.g.radi kao psiholog, vanjski suradnik u Veslačkom klubu ” s veslačima reprezentativcima na psihološkoj pripremi za državna i internacionalna takmičenja
Diplomu Gestalt psihoterapeuta stekla je 2011.g.u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o. pri Malteškom institutu GPTIM pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić.
Kroz obiteljsko savjetovalište proizašla je potreba roditelja za uključivanjem u psihoterapijski rad (individualni i rad u paru), te od 2011.g.uz psihološko savjetovalište, provodi i psihoterapijski rad s djecom i roditeljima.
2013.g.sa kolegicama Gestalt terapeutima osniva Udrugu “Gestalt-eria” gdje u slobodno vrijeme radi kao psiholog i gestalt psihoterapeut s djecom, mladima i  odraslima (individualno i u paru).
Članica je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta (DGIPH), Društva psihologa Hrvatske (DPH), Hrvatske psihološke komore (HPK) i Europske asocijacije za gestalt psihoterapiju (EAGT).
____________________________________________________________________________________________________

 

NIKOLINA FRANIĆ POPOVIĆ

Ime i prezime:  Nikolina Franić Popović

Adresa: Vukovarska 141, 21 000 Split

Broj  telefona:  Mob.091- 569-5510; kući: 021-473-851; na poslu: 021-584-128

E-mail:  franiki@net.hr

Datum rođenja: 13.08.1977. u Dubrovniku

Bračno stanje:  Udata, majka jedne djevojčice

Vozačka dozvola: B kategorija

STRUČNA SPREMA:

Srednja škola: Srednja škola Korčula-Opća gimnazija

Fakultet: Sveučilište u Zadru-odjel za psihologiju

ZVANJE

Srpanj 2004, Profesor psihologije

Ožujak 2009, Diplomirani Geštalt psihoterapeut

DODATNA EDUKACIJA:

Gestalt Psychotherapy Institute Malta- GPTIM Četverogodišnja edukacija iz psihoterapije

Det Norske Veritas- DNV Seminar za Internog Auditora prema Normi ISO-9001

 

IZOBRAZBA I STRUČNO USAVRŠAVANJE:

Listopad 2003, Društvo psihologa Zadar- organizacija I sudjelovanje na 11.godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Psihologija u poboljšanju kvalitete življenja”

Rujan 2005, Hrvatska psihološka komora- Položen  psihološki stručni ispit za dobivanje osnovne dopusnice

Listopad 2005, Hrvatska psihološka komora, Društvo psihologa Osijek I Hrvatsko psihološko društvo- Sudjelovanje na 13. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Vrijednosti, odgovornost I tolerancija u društvu koje se mijenja”

Listopad 2006, Hrvatska psihološka komora, Društvo psihologa Šibenik I Hrvatsko psihološko društvo- Sudjelovanje na 14. Godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “Ljudski potencijali kroz životni vijek”

Studeni 2007, Hrvatsko psihološko društvi I Društvo psihologa Dubrovnika- Sudjelovanje na 15.godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa “ Prevencija, (re)habilitacija, psihoedukacija- kroz interdisciplinarnost”

Veljača 2008, Društvo psihologa Split- Predavanje s radionicom: “Humanistički model poimanja osobne odgovornosti, odgovornost za odnos i odgovornost za rezultat”

Svibanj 2008, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru- Sudjelovanje na XVI. Danima psihologije u Zadru

Listopad 2008, Hrvatsko psihološko društvo I Društvo psihologa  Istre- Sudjelovanje na 16.konferenciji hrvatskih psihologa “Psihologija- Mediji- Etika”

Studeni 2009, Hrvatsko psihološko društvo i Društvo psihologa Splita- Sudjelovanje na 17.konferenciji hrvatskih psihologa “ Odgovornost: osobna, profesionalna, društvena”

Studeni 2011, CPD radionica:“Early Development and Identity” koju je vodila Carmen Joanne Ablack

Svibanj 2013, CPD radionica “Gestalt Therapy as a relational process” koju je vodila Lynne Jacobs, Ph.D.

Siječanj 2014, Upisala sam dvogodišnju edukaciju iz “Obiteljskih konstelacija”

Ožujak 2014, Radionica: “Kako raditi sa sramom?” koju je vodio Tomaž Flajs

Svibanj 2014, Odjel za psihologiju Sveučilišta u Zadru: Sudjelovanje na XIX. Danima psihologije u Zadru

Srpanj 2014, Radionica:“Couples Therapy for Therapist” koju su vodili Bob I Rita Resnick, Gestalt Associates Training Los Angeles

RADNO ISKUSTVO:

U radnom iskustvu imam  različite poslove od uslužnih djelotanosti u turizmu, turističkog  vodiča, prodavača I prodajnog predstavnika. U vrijeme studija od 2001-2003 volontirala sam u Centru za prevenciju ovisnosti u Zadru radeći na programima prevencije ovisnosti kao I u radu s ovisnicima.

15.09.2004-15.01.2008 Radila sam u Specijalističkoj ordinaciji medicine rada dr.Mirjane Antunović u Splitu obavljajući poslove psihologa. Prvu godinu u status vježbenika a od 22.09.2005. nakon položenog stručnog psihološkog ispita pri Hrvatskoj psihološkoj komori osposobila se za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti. Nakon završene edukacije dobila sam posebnu dopusnicu, od strane Hrvatske psihološke Komore,  za djelatnost medicine rada.

Poslovi koje sam obavljala bili su psihologijska testiranja radi utvrđivanja psihološke spremnosti radnika na poslovima s posebnim uvjetima rada, pomoraca, vozača, osoba koje nose I drže oružje, zrakoplovaca I ronioca. Populacija s kojom radim su radno sposobni ljudi  dobi od 18 do 65 godina ali I stariji.

Veljača 2007, Nakon završenog seminara I uspješno položenog ispita za Internog Auditora osiguravajuće kuće Det Norske Veritas,  radila sam na poslovima Predstavnika Uprave za kvalitetu  prema Normi ISO-9001 u Specijalističkoj ordinaciji medicine rada u kojoj sam bila zaposlena.

Rujan 2007, Predavanja I radionice  o stresu, krizi I kriznim događajima te  individualni rad sa članovima Gorske službe spašavanja Split nakon tragične pogiblje hrvatskih vatrogasaca.

16.01.2008.- Otvorila sam privatnu psihološku praksu PSIHOLOŠKI CENTAR “LANTERNA”uz odobrenje Hrvatske psihološke komore, za poslove psihologa medicine rada, psihodijagnostiku I savjetovanje. Od 2008 ugovorni sam subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja radnika. Otada samostalno radim sa doktorima specijalistima medicine rada.

Individualno radim psihoterapiju.

11.09.2008. Krizna intervencija sa članovima Vatrogasne postrojbe  tunela Sv.Rok I djelatnicima Hrvatskih Autocesta nakon tragične autobusne nesreće.

29.03.2009. Diplomirala sam za Geštalt psihoterapiju I stekla zvanje Diplomiranog Geštalt psihoterapeuta. Kontinuirano privatno radim s klijentima. Klijenti s kojima radim su najčešće mladi odrasli, ali radim I sa starijim ljudima.

31.12.2013. Krizna intervencija sa djelatnicima Vatrogasne postrojbe Sveti Rok I djelatnicima HAC-ONC-a nakon lančanog sudara na autocesti.

11.09.2014. Krizna intervencija sa zaposlenicima HAC-ONC nakon prometne nesreće na autocesti.

STRANI JEZICI:

Engleski jezik- aktivno

Talijanski jezik- pasivno

ZNANJA I VJEŠTINE:

Komunikacijske vještine

Krizne intervencije

Rad na računalu- napredno poznavanje MS Officea

Timski rad

Organizacijske sposobnosti

PREPORUKE:

Dostupne na zahtjev!

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

VILMA MAZIJA

Vilma Mazija profesor je pedagogije i sociologije, gestalt psihoterapeutkinja te apsolventica Edukacije iz dječje i adolescentne psihoterapije i savjetovanja (Integrativni pristup), Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež, Zagreb.

Rođena je 1964. godine u Zadru, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Tehnološkom fakultetu u Zagrebu  stekla je diplomu inžinjera odjevne tehnologije  1990. godine.

Nakon višegodišnjeg rada kao nastavnik, javilo se njezino zanimanje za pedagogiju. Diplomu profesora pedagogije i sociologije stekla je na Sveučilištu u Zadru, a diplomu Gestalt psihoterapeuta u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu GIPTIM, pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić.

Iskustvo rada s djecom i adolescentima stekla je dugogodišnjim radom  kao nastavnik i razrednik u strukovnim školama u Zadru i Kninu te radom u Domu za odgoj djece i mladeži Zadar. Psihoterapijska edukacija te iskustvo rada s djecom odveli su je prema psihoterapijskom radu s djecom i mladima. Edukaciju iz dječje i adolescentne psihoterapije i savjetovanja (integrativni pristup) upisala je 2012. u Zagrebu (Hrvatska interdisciplinarna terapijska udruga za djecu i mladež).

Osim toga, pohađa i edukaciju za voditelja Sistemskih konstelacija pod mentorstvom dr. Lidije Pecotić u Zadru.

U suradnji s Udrugom Ludruga iz Zagreba u  Zadru vodi i organizira grupu uzajamne podrške za osobe s psihičkim poteškoćama i njihove najbliže.

Članica je  EAGT, Europske asocijacije za gestalt psihoterapiju.

Trenutno je zaposlena kao stručni suradnik pedagog u osnovnoj školi.

___________________________________________________________________________________________________

 

IVICA MEDANIĆ

Obrazovanje, edukacije, tečajevi:

 • 1996. god. – završena jezična gimnazija „Vladimir Nazor“ u Zadru
 • 2004. god. – diplomirao na studiju psihologije pri Sveučilištu u Zadru, zvanje: profesor psihologije (Tema diplomskog rada: „Ispitivanje nekih aspekata mobbinga u radnim organizacijama“).
 • 2007. – 2008. – sudjelovao na kontinuiranom temeljnom edukacijskom tečaju o alkoholom uzrokovanim poremećajima u organizaciji Klinike za psihijatriju KB „Sestre Milosrdnice“, Referentnog centra za alkoholizam, Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara.
 • 2007. – 2012. –  Geštalt psihoterapija, diplomirao u kolovozu 2012. god.
 • specijalizant Postdiplomskog specijalističkog studija iz kliničke psihologije na Sveučilištu u Zagrebu

Radno iskustvo:

2005. – 2006. god. – vježbenički staž u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

2006.- srpanj 2011. – psiholog u Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

Od srpnja 2011. –voditelj Odsjeka za psihologiju pri Psihijatrijskoj bolnici Ugljan

Osnovne aktivnosti i kompetencije:

 • psihodijagnostički rad (diferencijalna-dijagnostika, obrade za invalidske komisije, obrade oboljelih od PTSP-a poradi ostvarivanja statusa HRVI, procjena radne sposobnosti, pisanje nalaza i mišljenja u sklopu psihijatrijskih vještačenja počinitelja kaznenih djela i dr.).
 • terapijski rad (voditelj psihoterapijske grupe na Odjelu za alkoholizam PB Ugljan, voditelj dviju psihoterapijskih grupa pri Odjelu Dnevne bolnice PB Ugljan)

Ostale aktivnosti i vještine:

 • 2005. -2010. god. – vanjski suradnik Centra za socijalnu skrb Zadar kao voditelj nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i kao voditelj pojačane brige i nadzora nad maloljetnim počiniteljima kaznenih djela.
 • Od 2011. mentor psiholozima vježbenicima
 • Od 2013. god. mentor kliničke prakse studentima Odjela za psihologiju Sveučilišta u  Zadru
 • 2006.-2010. tajnik Društva psihologa Zadar
 • Sudjelovao na niz domaćih konferencija, kongresa i simpozija, aktivno i pasivno.
 • Objavio 7 znanstvenih radova na domaćim skupovima, od kojih su tri objavljena u knjigama: „Mobbing“ (Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, Rijeka 2006.) i „Mobbing – prikazi slučajeva“ (Društvo psihologa Primorsko-goranske županije, Rijeka 2008.)
 • Član Društva psihologa Zadar, Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske.
 • Aktivno služenje engleskim i njemačkim jezikom
 • Oženjen, otac dvoje djece

______________________________________________________________________________________________________________

 

MARINA MILIVOJEVIĆ

FORMALNO OBRAZOVANJE

2003. – 2010. Ustanova: Sveučilište u Zadru- Odjel za psihologiju

Tema diplomske radnje: „Osobna jednadžba nastavnika u

relaciji s osobinama ličnosti i percipiranom

samoefikasnošću“ (mentor: Prof. dr. sc. Izabela Sorić)

Diploma i stručni naziv: Profesor psihologije

1999. – 2003. Ustanova: Zadarska privatna gimnazija, opći smjer

DODATNO OBRAZOVANJE

2008.- 2013. Ustanova: Psihika d.o.o. u suradnji s Gestalt Psychotherapy

Training Institute Malta- završena edukacija iz gestalt psihoterapije

Diploma i stručni naziv: gestalt psihoterapeut  

studeni 2013. Ministarstvo socijalne politike i mladih u suradnji s Centrom za krizne intervencije- edukacija „Rano otkrivanje emocionalnih teškoća, rizika pojave poremećaja u ponašanju i suicidalnog rizika djece i mladih“

siječanj 2013. Ministarstvo socijalne politike i mladih- Seminar „Upravljanje stresom i skrb o djelatnicima zaposlenima u domovima za odgoj djece i mladeži“

studeni 2012. Ministarstvo unutarnjih poslova- seminar „Jačanje kapaciteta u području suzbijanja seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece te pružanja pomoći ranjivim žrtvama kriminaliteta“

listopad 2011. Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi- Edukacija „Izazovi rada s djecom i mladima s udruženim smetnjama

POSEBNA ZNANJA I VJEŠTINE

Strani jezici: Engleski jezik- aktivno u govoru i pismu

Talijanski jezik- pasivno u govoru i pismu

Tehničke vještine: Napredno poznavanje rada na računalu; aktivno korištenje

MS Office Paketa (Excell, Word), Interneta, i Statistike

Ostalo: Psihološko savjetovanje i psihoterapija

RADNO ISKUSTVO

Srpanj 2012. – sada, Centar za socijalnu skrb Zadar- voditelj Odgojnih mjera pojačana briga i nadzor te nadzor nad izvršenjem roditeljske

skrbi (savjetodavni rad s adolescentima i njihovim roditeljima s ciljem korekcije stavova i ponašanja)

Listopad 2011.- sada, Dom za odgoj djece i mladeži Zadar- poslovi psihologa ustanove (ambulantna i stacionarno- dijagnostička procjena

djece i adolescenata; grupni i individualni savjetodavni i psihoterapijski rad s djecom, adolescentima i odraslima).

Lipanj 2010.-  Lipanj 2011., Opća bolnica Zadar- poslovi kliničkog psihologa na odjelima pedijatrije i psihijatrije (psihodijagnostička i diferencijalno-dijagnostička procjena djece i odrasih; sudjelovanje u grupnoj psihoterapiji i radnoj terapiji u Dnevnoj bolnici, mentor: prof. Patricia Padelin)

SUDJELOVANJE U ORGANIZACIJI ZNANSTVENIH SKUPOVA I KONGRESA

 • 7th Alps- Adra Conference of Psychology, Zadar, Croatia, June 2nd to 4th, 2005.
 • XV. Dani psihologije, 25-27. svibanj, 2006. Zadar, Hrvatska
 • XVI. Dani Psihologije, svibanj 2008. Zadar, Hrvatska

IZLAGANJA/ SEMINARI

 •   „Vještine govorništva“- u organizaciji Udruge Alter Ego- siječanj 2015. god.
 •  „Strah od javnog nastupa“-  u organizaciji Udruge Alter Ego- prosinac 2014. god.
 •  „Uporaba novih droga među mladima u riziku- primjer iz prakse“- u organizaciji Ureda za droge Vlade Republike Hrvatske- prosinac 2014. god., a u sklopu seminara za zaposlenike iz sustava socijalne skrbi
 • „Poremećaji u ponašanju kod djece i adolescenata“ – u organizaciji Savjeta socijalne skrbi u povodu obilježavanja Tjedna mentalnog zdravlja- listopad 2014. god.
 • Uporaba novih droga među mladima u riziku- primjer iz prakse“- u organizaciji Ureda za droge Vlade Republike Hrvatske- prosinac 2013. god., a u sklopu seminara za zaposlenike iz sustava socijalne skrbi

Radovi predstavljeni na znanstvenim skupovima i u knjigama sažetaka:

 • Gulan, T., Salvesani, A., Milivojević M. (2010.) „Big five prediktori akademskog uspjeha na skupini zadarskih studenata“ XVII. Dani psihologije, 27.-29. svibnja, 2010. Zadar, Hrvatska
_______________________________________________________________________________________________

 

ANA ŠALOV

Ana Šalov glavna je sestra na Službi za ginekologiju i opstetriciju u Općoj bolnici Zadar, predavač na Tečaju pripreme za porođaj OB Zadar i mentor na Sveučilištu u Zadru – Odjel za zdravstvene studije.

Rođena je u Zadru, 1982. godine gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 2005. godine na Medicinskom fakultetu u Rijeci – Stručni studij sestrinstvo.

Tijekom školovanja u Rijeci javila se Anina zainteresiranost za psihoterapiju. Kako naglašava, upravo je spoznaja koliko naše psihičko zdravlje ima utjecaja na tjelesno, ono što je i pobudilo toliko zanimanje za psihoterapiju. Nastavila je tom stazom pa je i upisala edukaciju za Gestalt psihoterapeuta u Zadru 2007. godine, u organizaciji Psihike d.o.o., a po programu  Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta, koju je i završila 2012. godine.

Kontinuirano pohađa stručne seminare i superviziju iz područja psihoterapije.

Članica je Društva geštalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske (DGIPH), Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH) te posjeduje certifikat EAGT – a (European Association for Gestalt Therapy).

Ana Šalov potpredsjednica je Udruge za osobni rast i razvoj te psihosocijalnu podršku – Kreativne Adaptacije.

______________________________________________________________________________________________________________

ANICA DUDVARSKI

Obrazovanje:

–       Diploma kliničkog psihologa 1982. godine (Filozofski fakultet u Beogradu)

–       Diploma geštalt psihoterapeuta 2001. godine (Geštalt studio Beograd)

–       Specijalizacija iz predškolske pedagogije 2005. godine (Filozofski fakultet u Beogradu)

–       Diploma supervizora u psihoterapiji 2007. godine (Geštalt studio Beograd)

–       Diploma za psihoterapijski rad sa dJecom i adolescentima 2009. godine (Institut za geštalt psihoterapiju – Malta)

~Članstvo:

–        Društvo psihologa Srbije od 1981. godine

–         Savez društava psihoterapeuta Srbije od 2003. godine

–         Društvo za dječju i adolescentnu psihijatriju od 2010. godine

~Profesionalno iskustvo:

–         Psiholog u Domu zdravlja „Bečej“ Bečej od 2009. godine

–       Stručni suradnik u Dječjem vrtiću: „Labud Pejović“ Bečej od 1985. do 2002. godine i od 2006. do 2009. godine

–         Direktor u Dječjem vrtiću: „Labud Pejović“ Bečej od 2002. do 2006. godine

–         Stručni suradnik u Centru za opće obrazovanje Bečej od 1981. do 1985. godine

~Druge relevantne kvalifikacije:

–         Edukator i supervizor programa za stručne suradnike i odgajatelje: „Ohrabrivanje dječjeg samopoštovanja putem kooperativne komunikacije“ od 2000. godine

–         Edukator i supervizor programa: „Otvoreni kurikulum po metodologiji akcijskog istraživanja u dječjim vrtićima“ od 2002. godine

–         Edukator programa za stručne suradnike, odgajatelje i učitelje: „Zdravo odrastanje“ od 2003. godine

–         Pridruženi trener u Geštalt studiju Beograd od 2003. godine

–         Pridruženi učitelj u Geštalt studiju Beograd od 2005. godine

–         Autor i edukator programa za stručne suradnike, odgajatelje i profesore: „Svijet naše (različite) djece“ od 2008. godine

–         Supervizor u geštalt studiju Beograd od 2008. godine

–         Učitelj u Geštalt studiju Beograd od 2009. godine

~Tokom edukacije iz geštalt psihoterapije, pored prisustva radionicama koje

je vodila Dr Lidija Pecotić i drugi poznati geštalt psihoterapeuti (Bertram Muller,

Douglas Davidov, Serž Džindžer, Ken Evans…) završila i edukaciju iz

Kognitivno-bihevioralne terapije u Zavodu za psihofiziološke poremećaje u

Beogradu.

________________________________________________________________________________________________________________

ŠARLOTA ŠAJINA

 

Šarlota Šajina, rođena je 1983. g. u Puli.  Psihologinja je, geštalt psihoterapeut i terapeut igrom. Zaposlena je kao psihologinja u dječjem domu „Kuća milosrđa“, kao nastavnica psihologije u Gimnaziji Pula te kao vanjska stručna suradnica Centra za psihosocijalnu pomoć hrvatskim braniteljima u Puli. Također, ima dugogodišnje iskustvo u provođenju mjere stručne pomoći i potpore nad ostvarenjem roditeljske skrbi o djetetu kao vanjska stručna suradnica Centrima za socijalnu skrb u Istarskoj županiji. Radila je i kao psihologinja u medicini rada, kao stručni suradnik psiholog u osnovnoj školi, surađivala s vrtićima te s udrugama poput Društva „Naša djeca “ Pazin.

Kako bi što kvalitetnije radila s različitim populacijama s kojima se susretala i na najbolji način odgovorila na njihove potrebe kontinuirano se stručno usavršavala te prisustvovala mnogobrojnim edukacijama, seminarima, kongresima vezanim uz psihološki i psihoterapijski rad s djecom, mladima, odraslima, obiteljima od čega ističe završenu:

– četverogodišnju edukaciju za geštalt psihoterapeuta

– desetodnevni trening prema programu Jespera Juula  za voditelje seminara Familylaba (jačanje roditeljskih kompetencija)

– dvogodišnju edukaciju za terapeuta igrom

2017.g. s kolegicom otvara poslovni prostor u Puli, Novi pogled j.d.o.o., u kojem pruža usluge savjetovanja, psihoterapije i edukacije za djecu, mlade i odrasle.

_________________________________________________________________________________________________________________

IVANA RUŽIČKA – KRISTIĆ

Ivana Ružička rođena je 1981.godine u Novom Sadu.

Diplomirala je psihologiju na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu 2006.godine.

Specijalističke psihoterapijske studije završila je 2014.godine na  “Europskom akreditiranom obrazovnom trening institutu za psihoterapiju – Studio za edukaciju Beograd” (EAPTI-SEB). Nakon toga i master program iz Geštalt psihoterapije na “Europski akreditiranom psihoterapijskom trening institutu na Malti.” (EAPTI-GPTIM)

Akreditirani je asertivni trener.

 

Tokom 2006. i 2007.godine, radila je u srednjoj ekonomsko – trgovačkoj školi u Bečeju kao psiholog i profesor psihologije, a od 2008. godine radi u domu za smještaj mentalno oboljelih osoba ’Sveti Vasilije Ostroški Čudotvorac’ u Novom Bečeju.

 

U Novom Sadu radi sa klijentima individualno i u grupama u okviru svog centra za psihoterapiju i edukaciju ’Sada i Ovde’.

 

Član je Europske Asocijacije za Geštalt Terapiju (EAGT), Srpskog udruženja za geštalt terapiju, Saveza društava psihoterapeuta Srbije (posjeduje nacionalni certifikat za psihoterapiju).

 

U radu sa klijentima najviše koristi principe geštalt psihoterapije, ali u rad uključuje i tehnike drugih terapijskih pravaca, kao i promociju mentalnog zdravlja, zdravih životnih navika, stjecanje kreativnosti i sve što može dovesti do olakšavanja psihičkih problema i unaprijediti rast i razvoj ličnosti.

 

Centar Sada i Ovde, Novi Sad

Tel.: +381638664188

Mail.: centarsadaiovde@gmail.com

Web:  ivanasgestalt.wordpress.com

__________________________________________________________________________________________________________________

GROZDANA BIOČIĆ-ZRILIĆ

Grozdana Biočić-Zrilić, klinička psihologinja, certificirana geštalt psihoterapeutkinja, edukatorica.

 

Nakon završenog studija  psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru  stekla je naslov  diplomirani psiholog. Višegodišnjim provođenjem prakse iz područja kliničke psihologije od strane Hrvatske psihološke komore stekla je naslov kliničkog psihologa. Do 2018.g. radila je kao psiholog u Odjelu za djecu, mladež i obitelj Centra za socijalnu skrb Zadar. Suvlasnica je firme Mentes d.o.o., studija za razvoj osnobnih, grupnih i organizacijskih potencijala u okviru koje provodi individualnu terapiju, terapiju parova i grupnu terapiju.

 

Od 2008.g. certificirani je geštalt psihoterapeut, a od 2010.g. provodi individualnu psihoterapiju edukanata geštalt psihoterapije.  2017. godine postaje certificirani pridruženi učitelj (Psihika d.o.o. EAPTI) za bazični program edukacije za geštalt psihoterapeuta te počinje voditi grupni proces edukacijskih grupa u istom institutu.

2015.g. završava  edukaciju za terapeuta iz područja obiteljskih konstelacija pod vođenjem Lidije Pecotić.

 

Članica je Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatkse psihološke komore, Društva integrativnih i geštalt terapeuta Hrvatske (DGIPH) te EAGT (European Association for Gestalt psychotherapy).

 

Od 1999. do 2003. radila je kao stručni suradnik i predavač u srednjoj školi u Bujama, Istra. Od 2008.g. vodila je radionice u okviru tečaja priprema za brak. 2010.g. započinje s mentorskim radom u okviru provođenja vježbeničkog staža psihologa u CZSS Zadar; od 2012.g. provodi mentorstvo za kliničku praksu studenata psihologije na FF u Zadru; od 2015.g. studentima psihologije  FF u Zadru predstavlja geštalt terapiju u obliku iskustvene radionice.

U jednom mandatu obnašala je funkciju dopresjednice Zadarskog ogranka Društva psihologa Hrvatske.

 

O meni:

Rad s ljudima me obogaćuje i potiče na širenje vlastitih granica, kako profesionalnih, tako i osobnih. Vjerujem u postojanje potencijala kod svakog čovjeka i u radu s njima pomažem im aktivirati ih u sadašnjem trenutku i oblikovati po njihovoj mjeri  čime kvalitetu svog života mogu podići na višu razinu. Svoju ulogu terapeuta održavam svježom kontinuiranim osobnim i profesionalnim rastom i razvojem što doprinosi mojem odnosu s klijentima i jasnoći u radu s njima. Inspiraciju za rad pronalazim  u različitostima bivanja mojih klijenata u sadašnjem trenutku te zajedničkog istraživanja njihovih i mojih potencijala i granica.

__________________________________________________________________________________________________________________

MARIJA EVA UGRINA BOVAN

Marija Eva Ugrina Bovan

 

Rođena sam 1986. u Splitu. Diplomirala sam psihologiju 2010. na Sveučilištu u Zadru, a diplomu geštalt psihoterapeuta stekla 2015. godine u Centru za psihoterapiju, edukaciju i savjetovanje Psihika d.o.o., pri Malteškom institutu (Gestalt Psychotherapy Training Institute Malta).

Nakon završetka fakulteta radila sam kao stručni suradnik u osnovnoj školi i Udruzi Oblačić, a zatim se usmjeravam na psihoterapijski rad u sklopu Udruge Kreativne adaptacije. Najviše radim individualno, ali imam iskustva i sa grupnim radom. Psihoterapiju provodim sa odraslima i adolescentima. Član sam EAGT. Živim u Zagrebu.

__________________________________________________________________________________________________________________

SANDRA GRUBIĆ

Sandra Grubić

 

Imam 47 godina. Diplomirala sam talijanski jezik i književnost na Univerzitetu u Beogradu. Od 2002. živim u Zagrebu, a Geštalt psihoterapiju sam završila u Geštalt studiju Beograd i imam diplomu i certifikat Geštalt psihoterapeuta (EAGT)

Deset godina sam radila kao producentica i autorka dokumentarnih filmova i reportaža u aktivističkom video produkcijskom studiju FADE IN.

 

 1. sam osnovala NGO Intronaut gdje stvaramo i razvijamo projekte u području umjetnosti i psihoterapije. Od 2011. do 2018. u suradnji sa Lidijom Pecotić, GPTIM i Geštalt studijom Beograd organizirala sam i vodila edukaciju iz geštalt psihoterapije. 2014. sam položila za trenera osnovnog stupnja edukacije pri EAPTI – GPTIM i radila kao edukant.

Individualno radim sa klijentima 15 godina. Moj psihoterapijski pristup praktično jeste najšire geštalt psihoterapija, ali također i sistemske konstelacije, analitička psihoterapija, rad na tijelu, autogeni trening i poticanje kreativnosti. U dosadašnjem iskustvu najviše radim individualno sa odraslima, edukantima različitih psihoterapijskih pravaca, adolescentima, parovima i umjetnicima. Za edukante iz područja geštalt psihoterapije radim i individualnu superviziju.

 

Osim psihoterapijom bavim se i suvremenom umjetnošću.

__________________________________________________________________________________________________________________

NATAŠA BAROLIN BELIĆ

NATAŠA BAROLIN BELIĆ

Nataša Barolin Belić je certificirana gestalt psihoterapeutkinja (ECP, EAGT) i certificirana seksualna terapeutkinja. Radi s pojedincima i parovima na njihovim osobnim i partnerskim promjenama.

Četverogodišnju edukaciju iz Gestalt psihoterapije završila je na IGW-u, Institutu za integrativnu gestalt terapiju, Würzburg, odjeljenje u Zagrebu („Idemo dalje“).

Edukaciju iz seksualne terapije završila je pri Hrvatskom društvu za seksualnu terapiju u Zagrebu.

Završila je II stupnja EMDR edukacije pri Hrvatsko-austrijskom trening centru.

Završila je edukaciju iz Mindfulness stress relief metode „The Power of Awareness“ kod Tare Brach i Jacka Kornfielda pri UCLA (University of California).

Diplomirala je na Evanđeoskom teološkom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje Diplomirane teologinje.

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Rijeci kao nastavnica Razredne nastave.

Tajnica je Društva gestalt i integrativnih psihoterapeuta Hrvatske DGIPH.

Tajnica je Hrvatskog društva za seksualnu terapiju (HDST) i predstavnica Društva u Savezu psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).

Blagajnica je SPUH-a i osoba zadužena za komunikaciju s predstavnicama/ima udruga članica SPUH-a. Osim toga, u radu SPUH-a sudjeluje već dugi niz godina u aktivnostima vezanim uz zakonsku i strukovnu regulativu psihoterapijske djelatnosti. Aktivno je udjelovala  u organizaciji SPUH-ovih konferencija 2011. i 2013. godine kao i EAP-ovog kongresa 2016.

Predavačica je i trenerica u edukaciji HDST-a za seksualne terapeutkinje/te.

Članica je Hrvatske obrtničke komore.

Kao predavačica držala je veći broj predavanja o seksualnom zdravlju i seksualno zdravim vezama liječnicima obiteljske medicine, djelatnicima u obiteljskim centrima, psihoterapeutkinjama/ima, nevladinim udrugama i dr.

Surađuje s različitim medijima. Dvije godine bila je redovna kolumnistica na portalu Monitor.hr . Nakon toga, dvije godine, bila je kolumnistica magazina Sensa i portala ŽIVIM (HANZA media).  Surađuje sa časopisima Lisa, Nacional, kao  i mnogim drugim. Povremeno gostuje na različitim radio stanicama kao i na javnoj televiziji HRT kao gost u različitim emisijama. Često gostuje kao stručna suradnica na Novoj TV i RTL-u.

Udata je i živi u Zagrebu sa svojim suprugom Belić Sandrom, također gestalt terapeutom.