Uvjeti za upis

  • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, ili završen preddiplomski stručni ili sveučilišni studij u području medicine, psihologije, socijalnog rada, edukacijske rehabilitacije, socijalne pedagogije, pedagogije, logopedije, obrazovanja i sestrinstva (iznimno i studenti završnih godina navedenih studija).
  • Iskustvo u individualnom ili grupnom radu s klijentima.
  • Osobna motivacija.